Farské oznamy na 2. veľkonočnú nedeľu - 23.4.2017

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Juraj, mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Fidel zo Sigmaringenu, kňaz a mučeník (ľub. spomienka)
Utorok - sv. Marek, evanjelista (sviatok)
Piatok - sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník (ľub. spomienka)
- sv. Ľudovít Mária Grignion de Montfort, kňaz (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi (sviatok)

2. Farský časopis „Prameň“:

Vyšlo veľkonočné číslo. Jeho cena je 20 centov.