Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu - 28.5.2017

1. Liturgický kalendár:

Štvrtok - sv. Justín, mučeník (spomienka)
Piatok - sv. Marcelín a Peter, mučeníci (ľub. spomienka)
Sobota - sv. Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci (spomienka)
Nedeľa - Zoslanie Ducha Svätého (slávnosť)

2. Zbierka na katolícke masmédiá:

Koná sa dnes pri všetkých sv. omšiach, nakoľko táto nedeľa je v Cirkvi venovaná katolíckym masmédiám. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

3. Letné kántrové dni:

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, v našom kostole streda. V tieto dni sa modlíme: Za jednotu kresťanov a Za kňazské a rehoľné povolania.

4. Zapisovanie úmyslov svätých omší:

Na mesiac júl si môžete zapísať úmysel svätej omše vo štvrtok 1.6.

5. Prvý piatok v mesiaci:

V piatok 2.6. budú sväté omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred svätou omšou, a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy bude aj adorácia Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

6. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu:

Budeme sa ich modliť v mesiaci jún takto: pondelok–sobota: 7.30 a 17.30 hod., nedeľa: 19.30 hod.

7. Vigília Turíc a Turíčna púť v Šaštíne:

Koná sa v dňoch 3.-5.6. Program nájdete na výveske.

8. Úplné odpustky na slávnosť Zoslania Ducha Svätého:

Môže ich získať ten, kto sa zúčastní spevu hymnu k Duchu Svätému a splní obvyklé podmienky.