Farské oznamy na 23. nedeľu „cez rok“ - 10.9.2017

1. Liturgický kalendár:

Utorok - Najsvätejšie meno Márie (ľub. spomienka)
Streda - sv. Ján Zlatoústy, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Štvrtok - Povýšenie svätého kríža (sviatok)
Piatok - Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska (slávnosť)
Sobota - sv. Kornélius, pápež a Cyprián, biskup, mučeníci (spomienka)

2. Kňazská rekolekcia:

Uskutoční sa v pondelok 11.9. vo Vajnoroch a začína sa sv. omšou o 9.00 hod.

3. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie:

V piatok 15.9. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú takto: 7.00, 12.00, 17.30 hod.

4. Národná púť v Šaštíne:

Koná sa v dňoch 14.-16.9. Celkový program nájdete na výveske.

5. Príprava dospelých k prijatiu sviatostí:

Aj v tomto roku budeme robiť prípravu dospelých na prijatie sviatostí (krstu, Eucharistie, birmovania). Začíname v pondelok 25.9. o 18.00 hod. v sakristii kostola. Prihlásiť sa možno priamo na stretnutí.

6. Farský časopis „Prameň“:

Vyšlo jesenné číslo nášho farského časopisu a je na stolíku pri východe z kostola. Cena časopisu je 20 centov.