Farské oznamy na 3. nedeľu „cez rok“ - 21.1.2018

1. Liturgický kalendár:

Pondelok - sv. Vincent, diakon a mučeník (ľub. spomienka)
Streda - sv. František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi (spomienka)
Štvrtok - Obrátenie sv. Pavla, apoštola (sviatok)
Piatok - sv. Timotej a Títus, biskupi (spomienka)
Sobota - sv. Angela Merici, panna (ľub. spomienka)

2. Liturgická spomienka sv. Jána Almužníka:

V utorok 23.1. v deň spomienky sv. Jána Almužníka, bude o 17.00 hod. sláviť bratislavský arcibiskup svätú omšu v Katedrále sv. Martina, kde sú uložené telesné ostatky tohto svätca. Všetci sú srdečne pozvaní.

3. Modlitby matiek:

Konajú sa v Kostole Uršulínok v dňoch 26.-28.1. o 17.00 hod. Bližšie informácie sú na výveske.