×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 24.5.2020

1. Letné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni sa modlíme: Za jednotu kresťanov a Za kňazské a rehoľné povolania.

2. Úplné odpustky na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Môže ich získať v nedeľu 30.5. ten, kto sa zúčastní spevu hymnu k Duchu Svätému a splní obvyklé podmienky.