Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na Svätodušnú nedeľu – 31.5.2020

1. Zbierka na katolícke masmédiá

Vyniesla 524,-€. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2. Zapisovanie na sväté omše

Na mesiac júl zapisujeme úmysly sv. omší v pondelok 1.6.

3. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Budeme sa ich modliť v tomto mesiaci takto: pondelok - sobota o  17.30 hod. a v nedeľu o 12.00 hod.

4. Lekcio divina

Bude sa konať v Katedrále svätého Martina v stredu 3.6. o 20.00 hod. Bude ho viesť pán arcibiskup a má názov Čistota – Nenašlo sa na nej nič podlého (Dan 13, 1-64).

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5.6. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme 30 minút pred sv. omšami a v čase 11.00-12.00 hod., kedy sa uskutoční aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

6. Slávnosť Najsvätejšej Trojice

V nedeľu 7.6. možno v našom kostole získať za obvyklých podmienok úplné odpustky, nakoľko naša farnosť je zasvätená Najsvätejšej Trojici.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (slovenská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Sviatosť zmierenia

Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Pondelok - 1.6.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 3.6.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
Štvrtok - 4.6.
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)
Piatok - 5.6.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Sobota - 6.6.
Svätého Norberta, biskupa
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 7.6.
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)
Viac ...


Nevyhováraj sa, neospravedlňuj svoje chyby, radšej ich naprav. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...