×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 18. nedeľu v období „cez rok“ – 2.8.2020

1. Úplné odpustky „Porciunkuly“

Možno ich získať dnes vo františkánskych, katedrálnych a farských kostoloch. Skutok predpísaný k ich získaniu je:

Odpustky sa viažu k roku 1216, keď František z Assisi v kostolíku Porciunkula žiadal od Ježiša Krista, ktorý sa mu zjavil, získanie odpustkov pre putujúcich do tohto kostolíka. Pápež Honorius III. to schválil v roku 1221. Gregor XV. v roku 1622 ich udelil všetkým františkánskym kostolom a pápež sv. Pavol VI. v roku 1967 ich rozšíril aj na všetky farské kostoly a stanovil na 2. augusta.

2. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7.8. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy sa uskutoční aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

3. Učiteľ náboženstva

Náš farský úrad hľadá katechétu na vyučovanie náboženstva na ZŠ. Predpokladaný počet hodín je 9. Záujemci sa môžu ohlásiť cez kontakty, ktoré sú uverejnené na tejto stránke.