Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 24. nedeľu v období „cez rok“ - 13.9.2020

1. Zbierka na Svätú zem

Z rozhodnutia pápeža Františka sa z dôvodu koronavírusu koná zbierka na Svätú zem dnes pri všetkých svätých omšiach. Zbierka je prejavom našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať!

2. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni ďakujeme Pánovi za úrodu.

3. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Nakoľko to nie je cirkevne prikázaný sviatok, sv. omše budú o: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Pripomíname, že situácia spojená so šírením vírusu COVID19, žiaľ, zasiahla aj oslavy Sedembolestnej Matky. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku, a teda aj púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, budú na farskej úrovni.

4. Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje už 9. ročník Bratislavských Hanusových dní v dňoch 25.9.-2.10. Na mestskom spoločensko-akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje identite Slovenska pod názvom Odkiaľ prichádzame? sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. k Andrejovi Hlinkovi, či sv. Jánovi Pavlovi II., či divadelnému predstaveniu aj koncertu. Viac informácií je na www.bhd.sk

5. Nové číslo Katolíckych novín

Odporúčame nové číslo KN, ktoré vyšlo pri príležitosti 150. výročia vzniku SSV. Cena výtlačku je 70 centov.

6. Vysluhovanie sviatosti birmovania

Z dôvodu koronavírusu bolo presunuté z 2.5. na 19.9. o 10.00 hod. Prosím, aby tí, ktorých sa bezprostredne netýka sa na slávnosti nezúčastnili a dali priestor najbližším rodinným príslušníkom birmovancov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Sviatosť zmierenia

Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Priznajme si pokorne, že niektoré argumenty prijímame veľmi ťažko, hoci nám ich predkladajú ľudia, ktorých si vážime a máme ich radi. Nejde nám to akosi do hlavy, že mohli by mať pravdu a riešenie, ktoré ponúkajú, je najlepšie možné. Až po čase, keď opadnú emócie a adrenalín, dáme im za pravdu, pričom zistíme, že riešenie navrhovali preto, lebo nás majú radi a ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 19.9.
Svätého Januára, biskupa a mučeníka
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 20.9.
25. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 21.9.
Svätého Matúša, apoštola a evanjelistu
(sviatok)
Streda - 23.9.
Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
(spomienka)
Sobota - 26.9.
Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka. sv. Terézia z Lisieux

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Priznajme si pokorne, že niektoré argumenty prijímame veľmi ťažko, hoci nám ich predkladajú ľudia, ktorých si vážime a máme ich radi. Nejde nám to akosi do hlavy, že mohli by mať pravdu a riešenie, ktoré ponúkajú, je najlepšie možné. Až po čase, keď opadnú emócie a adrenalín, dáme im za pravdu, pričom zistíme, že riešenie navrhovali preto, lebo nás majú radi a ...
Celá homília ...