×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 24. nedeľu v období „cez rok“ - 13.9.2020

1. Zbierka na Svätú zem

Z rozhodnutia pápeža Františka sa z dôvodu koronavírusu koná zbierka na Svätú zem dnes pri všetkých svätých omšiach. Zbierka je prejavom našej solidarity s kresťanmi vo Svätej zemi. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať!

2. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni ďakujeme Pánovi za úrodu.

3. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Nakoľko to nie je cirkevne prikázaný sviatok, sv. omše budú o: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Pripomíname, že situácia spojená so šírením vírusu COVID19, žiaľ, zasiahla aj oslavy Sedembolestnej Matky. Na základe rozhodnutia KBS všetky púte v tomto roku, a teda aj púť k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne, budú na farskej úrovni.

4. Bratislavské Hanusove dni

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pripravuje už 9. ročník Bratislavských Hanusových dní v dňoch 25.9.-2.10. Na mestskom spoločensko-akademickom festivale, ktorý sa tentokrát venuje identite Slovenska pod názvom Odkiaľ prichádzame? sa môžete tešiť na prednášky a diskusie napr. k Andrejovi Hlinkovi, či sv. Jánovi Pavlovi II., či divadelnému predstaveniu aj koncertu. Viac informácií je na www.bhd.sk

5. Nové číslo Katolíckych novín

Odporúčame nové číslo KN, ktoré vyšlo pri príležitosti 150. výročia vzniku SSV. Cena výtlačku je 70 centov.

6. Vysluhovanie sviatosti birmovania

Z dôvodu koronavírusu bolo presunuté z 2.5. na 19.9. o 10.00 hod. Prosím, aby tí, ktorých sa bezprostredne netýka sa na slávnosti nezúčastnili a dali priestor najbližším rodinným príslušníkom birmovancov.