Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 25. nedeľu v období „cez rok“ – 20.9.2020

1. Zbierka na Svätú zem

Vyniesla 1023,- €. Pán Boh zaplať!

2. Farský časopis

Vyšlo jesenné číslo Prameňa. Nájdete ho na stolíku pri východe z kostola. Cena výtlačku je 50 centov.

3. Oprava fasády kostola

Niekoľko jednotlivcov pobúrene reagovalo na farebné prevedenie fasády kostola. Je to záležitosť Krajského pamiatkového úradu, ktorý práce riadi. Firma Štukonz, ktorá na ABÚ zvíťazila vo výberovom konaní, iba plní požiadavky úradu.

4. Kampaň 40 dní za život a Sviečka za nenarodené deti

Koná sa v dňoch 23.9.-1.11. Pokojnou modlitbovou prítomnosťou pred Ružinovskou nemocnicou, kde sa vykonávajú potraty, chceme svedčiť o ľudskosti nenarodených detí. Zapojte sa modlitbou, či už priamo pred nemocnicou, alebo na diaľku. Viac informácií nájdete na výveske.
Sviečku za nenarodené deti pripravuje Fórum života. Jej hlavným mottom je výzva Rozsvieťme Slovensko, ktorá je pozvaním zapáliť sviečku 2.11., v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých, v oknách domov, alebo chrámov, alebo pri pamätníkoch nenarodeným, a tak dať najavo, že ľudský život považujeme za vzácny už od momentu počatia. Viac informácii nájdete na sviecka.forumzivota.sk

5. Hygienické opatrenia

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v SR vznikol súbor opatrení, ktoré sú až do odvolania záväzné pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach. Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách pre kostoly v červenej zóne platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“ - tak pri sedení ako aj pri státí - samozrejme, s výnimkou členov tej istej domácnosti, tak ako to bolo aj pri prvej vlne koronavírusu. Konkrétny počet je teda limitovaný dimenziami chrámu. Ostatné opatrenia zostávajú naďalej v platnosti.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Pán arcibiskup oznámil, že od 15. októbra až do odvolania platí slávenie svätých omší bez prítomnosti spoločenstva veriacich. Zároveň až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux. Pripomíname, že úmysly svätých omší budú slávené v ten deň, na ktorý boli dohodnuté.

Sviatosť zmierenia

Kto bude mať záujem o sviatosť zmierenia, môže sa dohodnúť telefonicky alebo osobne na farskom úrade.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 24.10.
Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 25.10.
30. nedeľa v Cezročnom období
Nedeľa - 25.10.
30. nedeľa v Cezročnom období
Streda - 28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)
Nedeľa - 1.11.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Všetkých svätých
(slávnosť)
Viac ...


Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky nenunesieš. sv. Ján Pavol II.

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine stratili kľúč od trezoru, v ktorom všetci mali cenné veci. Otec, matka aj deti ho usilovne hľadali, lebo vedeli, že keď sa nenájde, budú problémy. K veciam sa nedostanú a budú musieť zavolať odborníka, aby ho otvoril, čo iste nebude lacná záležitosť. Uzamknutému trezoru sa často podobá aj ľudské srdce, pričom tušíme, že je v ňom veľa dobra a šľachetnosti, ...
Celá homília ...