Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 33. nedeľu v období „cez rok“ - 15.11.2020

1. Týždeň Cirkvi pre mládež

Uskutoční sa aj tento rok sa v čase 16.-22.11. Už niekoľko rokov Cirkev na Slovensku zameriava sa počas týchto dní na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze, spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti, elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z Ježišových úst: Hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť a bude plynúť počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Informácie sú na https://sites.google.com/mladezba.sk/tumba 
Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami ráta. Chceme sa preto s vami i modliť, a ak to situácia dovolí aj osobne vás pozvať do ACM VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Prihlasovanie: https://forms.gle/AJD8yy8qyYEDs9wM9
Taktiež vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska 17.11. Viac informácií: https://fb.me/e/3GS05sjP9 

2. Oznam ohľadom slávenia svätých omší

  1. KBS oznámila, že od 16. novembra platí slávenie svätých omší podľa šachovnicového sedenia. V našom kostole je to 50 osôb na miestach vyhradených na sedenie.
  2. Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši.
  3. Takisto platia všetky hygienické opatrenia: povinné rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti a pravidelná dezinfekcia priestorov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00
Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 6.12.
2. adventná nedeľa
Pondelok - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 8.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Streda - 9.12.
Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 10.12.
Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Svätci nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. sv. Ján Mária Vianney

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...