×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 33. nedeľu v období „cez rok“ - 15.11.2020

1. Týždeň Cirkvi pre mládež

Uskutoční sa aj tento rok sa v čase 16.-22.11. Už niekoľko rokov Cirkev na Slovensku zameriava sa počas týchto dní na mladých, ktorí vždy boli aj sú predstaviteľmi odvahy a boja za slobodu. Zvlášť v tomto čase sa chceme spojiť s mladými v našej arcidiecéze, spôsobom, akým to momentálna situácia dovoľuje. Buďte sami sebou, takí akí mladí sú. Plní radosti, elánu ale i odvahy a bojovnosti. Chceme, aby ste rovnako ako mládenec v evanjeliu počuli z Ježišových úst: Hovorím ti vstaň! Pozývame vás, aby ste boli svetlom a nebáli sa plniť výzvy a zapojili sa do nášho projektu TUMBA, do ktorého sa môžete prihlásiť a bude plynúť počas Týždňa Cirkvi pre mládež. Informácie sú na https://sites.google.com/mladezba.sk/tumba 
Túžime po tom, aby ste zažili osobný Boží dotyk a cítili, že ste súčasťou živej Cirkvi, ktorá s vami ráta. Chceme sa preto s vami i modliť, a ak to situácia dovolí aj osobne vás pozvať do ACM VINICA na QUARANTORE (40 hodinovú adoráciu) od 16.11. 20:00 do 18.11. 12:00. Prihlasovanie: https://forms.gle/AJD8yy8qyYEDs9wM9
Taktiež vás pozývame do celoslovenskej modlitby Čas pohnúť časom na území celého Slovenska 17.11. Viac informácií: https://fb.me/e/3GS05sjP9 

2. Oznam ohľadom slávenia svätých omší

  1. KBS oznámila, že od 16. novembra platí slávenie svätých omší podľa šachovnicového sedenia. V našom kostole je to 50 osôb na miestach vyhradených na sedenie.
  2. Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši.
  3. Takisto platia všetky hygienické opatrenia: povinné rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti a pravidelná dezinfekcia priestorov.