Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 34. nedeľu v období "cez rok" - Krista Kráľa 22.11.2020

1. Slávnosť Krista Kráľa

V dnešnú nedeľu možno získať úplné odpustky za týchto podmienok:

  • sv. omša a sv. prijímanie
  • recitovanie modlitby: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia...
  • modlitba na úmysel Svätého Otca
Modlitbu zasvätenia budeme recitovať na záver každej sv. omše.

2. Zapisovanie na sv. omše

Na mesiac december budeme mimoriadne zapisovať úmysly sv. omší v stredu 25.11. od 6.30 hod.

3. Červená streda - 25. november

Predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský pozýva veriacich, aby sa v stredu 25.11. spojili v modlitbe za prenasledovaných a trpiacich pre vieru. Vyzval tým podporiť iniciatívu Pápežskej nadácie - Pomoc trpiacej Cirkvi.

4. Posviacka adventných vencov

Koná sa na 1. adventnú nedeľu 29.11. pri všetkých svätých omšiach. Vence si pred sv. omšou položte pred oltár Panny Márie. Je pekným zvykom, že rodina sa schádza okolo venca pri modlitbe alebo čítaní Svätého písma.

5. Jesenná zbierka na Charitu

Koná sa na 1. adventnú nedeľu 29.11. pri všetkých svätých omšiach. BACH môžete podporiť na webovej stránke: www.precharituba.sk. Charita zdôrazňuje myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Charita si váži každý jeden dar a darcom vopred ďakuje.

6. Oznam ohľadom slávenia svätých omší

KBS oznámila, že od 16.11. platí slávenie svätých omší podľa šachovnicového sedenia alebo v každej druhej lavici. V našom kostole je to 50 osôb na vyhradených miestach Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Takisto platia všetky hygienické opatrenia: povinné rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk a obmedzenie spevu, nakoľko umožňuje riziko šírenia vírusu.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00
Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 6.12.
2. adventná nedeľa
Pondelok - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 8.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Streda - 9.12.
Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 10.12.
Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Svätci nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. sv. Ján Mária Vianney

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...