×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 1. nedeľu v období „cez rok“ - Krst Pána - 10.1.2021

1. Koniec vianočného obdobia

Dnešnou nedeľou sa končí vianočné obdobie.

2. Trojkráľová voda

Na základe inštrukcie ABÚ v Bratislave zo dňa 4.1.2021 bude Trojkráľová voda z dôvodu hygienických opatrení požehnaná na sviatok Obetovania Pána – 2. februára. O forme jej naberania budeme informovať.

3. Poďakovanie

Za mesiac december ste prispeli na opravu fasády sumou 1 028,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!