×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu - 21.2.2021

1. Jarné kántrové dni

Sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň. Modlíme sa na tieto úmysly: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky. Vložme tieto úmysly aj do svojich súkromných modlitieb.

2. Zapisovanie úmyslov na sv. omše na mesiac marec

Keďže daná situácia neumožnila zapisovať sv. omše na mesiac marec 1. februára, využívame túto možnosť, aby ste si mohli zapísať sv. omšu na mailovej adrese: ba-trojicaba.ecclesia.sk. O termíne a čase odslúženia sv. omše Vás budeme informovať. Pokiaľ bude pretrvávať daná situácia, sv. omša bude odslúžená súkromne, ak sa situácia zmení, bude odslúžená verejne. Milodar za sv. omšu môžete odovzdať v sakristii, keď bude povolené sláviť verejné sv. omše.

3. Jarná zbierka na Bratislavskú arcidiecéznu charitu

Koná sa už tradične na 1. pôstnu nedeľu. Charitu je možné podporiť aj online cestou na stránke: www.precharituba.sk. V online Jesennej zbierke venovali darcovia 7 723,57 Eur. Pán Boh zaplať!