×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu - 2.5.2021

1. Zákaz vychádzania

Keďže platí zákaz vychádzania až po 21.00 hod., sv. omša o 20.00 hod. sa dnes uskutoční, ale bude bez organu a recitovaná, aby sme dodržali predpísaný čas.

2. Zbierka na seminár

Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary. Na náš seminár sme poslali 916,- €.

3. Lectio Divina na tému: Ak vás vedie Duch, nie ste pod zákonom (Gal 5, 16-26)

Uskutoční sa v stredu 5. mája v Katedrále sv. Martina so začiatkom o 20.00 hod.

4. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7. mája budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00 - 12.00 hod., kedy bude aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

5. Poďakovanie

Za mesiac apríl ste prispeli na opravu fasády sumou 496,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!
Zároveň sa obraciame na vás s otázkou či neviete o dajakom sponzorovi, poprípade sponzoroch, nakoľko finančná situácia nám nedovolí dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR a radi by sme to urobili, keďže aj z tej časti odpadávajú kusy omietky a upchávajú ríny, takže dažďová voda tečie po stene budovy, ktorá je ku kostolu pristavená. Ako sme informovali na prvú časť prác sme dostali pôžičku z ABÚ v hodnote 100 tisíc eur a hoci sme dobre sporili a v banke sme mali 200 tisíc eur, práce pohltili všetky financie. Ďalšiu pôžičku nám z ABÚ už poskytnúť nemôžu. Hodnota zvyšných prác na fasáde je cca 45 tisíc eur aj s DPH.
Boli by sme veľmi radi, keby sa táto časť prác mohla dokončiť. Čo sa týka schodov do kostola a vonkajšieho obloženia - sokla, tieto práce ešte musia počkať.