Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice - 30.5.2021

1. Zapisovanie na sv. omše

Na mesiac júl budeme zapisovať úmysly sv. omší v utorok 1. júna od 6.30 hod. v sakristii.

2. Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

Budeme sa ich modliť v mesiaci jún v pondelok až sobotu o 7.30 a 17.30 hod., a v nedeľu o 12.00 hod. (okrem 6. a 13. júna, kedy bude slávnosť 1. sv. prijímania).

3. Lectio divina

Bude sa konať v Katedrále sv. Martina v stredu 2. júna o 20.00 hod. a povedie ho pán arcibiskup. Stretnutie má názov: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý (1 Kor 12,1-13).

4. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 3.6. sv. omše budú takto: 7.00, 10.30, 12.00, 17.30 a 20.00 hod. Pri sv. omši o 17.30 hod. bude procesia Božieho Tela. Kto sa zúčastní spevu hymnu: Ctíme túto Sviatosť slávnu... môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

5. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 4.6. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy sa uskutoční aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

6. Slávnosti Prvého svätého prijímania

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v tomto roku budú konať štyri slávnosti. Dve v našom kostole a dve v kostole Kapucínov v nedele 6.6. a 13.6. V našom kostole o 12.00 hod. a u Kapucínov o 12.30 hod. V nedeľu 6.6. bude pre žiakov 4. ročníkov a 13.6. tretích ročníkov ZŠ Milana Hodžu. Prosím, aby ste uvoľnili priestor rodičom prvoprijímajúcich detí a v tieto dve nedele navštívili bohoslužbu v inom čase. Ďakujeme za pochopenie!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 19.6.
Svätého Romualda, opáta
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 20.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 21.6.
Svätého Alojza Gonzágu, rehoľníka
(spomienka)
Utorok - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Viac ...


Staň sa takým, akým ťa chce mať Boh a úžasne zmeníš svet. sv. Katarína Sienská

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keď sa zvečerilo, povedal Ježiš svojim učeníkom: „Prejdime na druhý breh.“ I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: „Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On vstal, pohrozil ...
Celá homília ...