×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 10. nedeľu v období "cez rok" - 6.6.2021

1. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 11.6. budú sv. omše o 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Zakončíme ich odprosujúcou pobožnosťou. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

2. Slávnosť 1. sv. prijímania

Uskutoční sa aj v nedeľu 13.6. o 12.00 hod. Prosíme, aby ste uvoľnili priestor rodičom prvoprijímajúcich detí a navštívili bohoslužbu v inom čase. Ďakujeme za pochopenie!

3. Poďakovanie

Za mesiac máj ste prispeli na opravu fasády sumou 1 937,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!
Zároveň vás chceme informovať o našej snahe osloviť sponzora, poprípade sponzorov, keďže finančná situácia nám nedovolí dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR a radi by sme to urobili. Hodnota zvyšných prác na fasáde je cca 45 000 EUR.