×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 24. nedeľu v období „cez rok“ - 12.9.2021

1. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni ďakujeme Bohu za úrodu.

2. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Nakoľko tento sviatok nie je cirkevne prikázaný a mnohí veriaci sa zúčastnia svätej omše v Šaštíne, v našom kostole 15.9. budú sväté omše o 7.00 a 17.30 hod.

3. Príprava dospelých k sviatostiam

Bude prebiehať aj v tomto školskom roku každý pondelok. Začíname v pondelok 20.9. o 18.00 hod. v sakristii. Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo na prvom stretnutí.

4. Poďakovanie

Za mesiac júl ste prispeli na opravu fasády sumou 1943,- €. Milodary môžete posielať na farský účet, ktorého číslo je na farskej stránke www.trojica.sk alebo na šekových poukážkach pod Katolíckymi novinami. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať! Zároveň vás chceme opäť informovať o našej snahe osloviť sponzora, poprípade sponzorov, keďže finančná situácia nám nedovolí dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR a radi by sme to urobili. Hodnota zvyšných prác na fasáde je cca 45 tisíc eur aj s DPH.