Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 26. nedeľu v období „cez rok“ - 26.9.2021

1. Charitatívna zbierka pre Kubu

Koná sa v dnešnú nedeľu pri všetkých sv. omšiach a chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca. Naším cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť!

2. Zapisovanie na sv. omše

Na mesiac november budeme zapisovať úmysly sv. omší v piatok 1.10. od 6.30 hod. v kostole.

3. Ružencové pobožnosti

Budeme sa ich modliť v mesiaci októbri v pondelok až v sobotu po rannej sv. omši.

4. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 1.10. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy bude aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

5. Pozvánka

Dominikáni z Kalvárie pozývajú v rámci slávenia jubilea 800 rokov od smrti sv. Dominika na putovanie relikvie svätca po Slovensku spolu aj s kópiou obrazu Mascarella. V kostole na Kalvárii privítame relikviu 27. a 28.9. Hlavným celebrantom 27.9. o 18.00 hod. bude Mons. Jozef Haľko a 28.9. o 18.00 hod. provinciál františkánov P. František Xaverský Olbert. Bližší program nájdete na plagáte.

6. Prihlasovanie na formačno-akademické programy SLH

Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára aj tento akademický rok formačno-akademické programy pre mladých ľudí vo veku 18-30 rokov. Účastníkov čaká intenzívny rok zameraný na intelektuálny a duchovný rast. Prihlasovanie prebieha do 30.9. V ponuke je aj Online program. Viac info na stránke www.slh.sk.

7. Nedeľné sv. omše o 9.00 hod

Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu budú slávené až do odvolania opäť v slovenskom jazyku.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Koľkokrát za deň sa spýtame človeka, čo chce, čo si želá, čo pre neho môžeme urobiť? A ak nám poodhalí túžbu svojho srdca a my mu môžeme pomôcť, je z toho dvojnásobná radosť, jeho i naša. Podobná situácia je opísaná v dnešnom evanjeliu. Ježiš je už na odchode z Jericha a tu sa do cesty pripletie žobrák, slepec, ktorý podľa ľudí musel urobiť niečo veľmi ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 23.10.
Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 24.10.
30. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 25.10.
Svätého Maura, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 28.10.
Svätých Šimona a Júdu, apoštolov
(sviatok)
Nedeľa - 31.10.
31. nedeľa v Cezročnom období
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Koľkokrát za deň sa spýtame človeka, čo chce, čo si želá, čo pre neho môžeme urobiť? A ak nám poodhalí túžbu svojho srdca a my mu môžeme pomôcť, je z toho dvojnásobná radosť, jeho i naša. Podobná situácia je opísaná v dnešnom evanjeliu. Ježiš je už na odchode z Jericha a tu sa do cesty pripletie žobrák, slepec, ktorý podľa ľudí musel urobiť niečo veľmi ...
Celá homília ...