×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 28. nedeľu v období „cez rok“ - 10.10.2021

1. Poďakovanie

Za mesiac september ste prispeli na opravu fasády sumou 2 032,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať! Zároveň vás chceme opäť informovať o našej snahe osloviť sponzora, poprípade sponzorov, keďže finančná situácia nám nedovolí dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR a radi by sme to urobili. Hodnota zvyšných prác na fasáde je cca 45 tisíc eur aj s DPH.