Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 2. nedeľu po narodení Pána - 2.1.2022

1. Lectio Divina

V stredu 5.1 sa v Katedrále uskutoční stretnutie nad Božím slovom s pánom arcibiskupom so začiatkom o 20.00 hod. Témou je úryvok z Knihy Jób: Azda mám len dobré brať od Pána? - Utrpenie v perspektíve skúšky (Jób 2,1-13).

2. Slávnosť Zjavenia Pána

Vo štvrtok 6.1. sv. omše budú o 7.00, 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Sv. omša o 20.00 hod. vzhľadom na zákaz vychádzania nebude. V predvečer slávnosti, t.j. 5.1. po sv. omši o 17.30 hod. požehnáme Trojkráľovú vodu. Záujemci môžu o ňu požiadať v sakristii.

3. Požehnanie domov

V našich krajoch je zvykom požehnávať domy v období Zjavenia Pána. Ide najmä o novostavby a domy po generálnej oprave. Vzhľadom na pandemickú situáciu môžu záujemci z našej farnosti požiadať o požehnanie hneď ako sa situácia uvoľní.

4. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 7.1. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy bude aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

5. Sviatok Krstu Pána

V nedeľu 9.1. sa končí vianočné obdobie. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa pričinili o jeho dôstojný priebeh.

6. Poďakovanie

Za mesiac december ste prispeli na opravu fasády sumou 527,- €. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!

7. Nové vydanie Rímskeho misála

Rímsky misál začal platiť 1. januára. Zmeny sa viac-menej týkajú modlitieb kňaza. Niektoré malé úpravy sa však týkajú aj odpovedí veriacich. Z toho dôvodu Liturgická komisia KBS zverejnila na svojej internetovej stránke www.liturgia.kbs.sk podrobnejšie informácie o niektorých zmenách. Prosíme, aby ste sa s nimi oboznámili a počas slávenia sv. omší počúvali aj odpovede kňaza, ktoré spolu s veriacimi bude nahlas vyslovovať.

8. Dvojčíslo Katolíckych novín

Dvojčíslo Katolíckych novín sa nachádza na stojane. Jeho cena je 1,40 €. V ostatné nedele v roku 2022 bude cena KN 1,- €.

9. Zapisovanie úmyslov sv. omší

1.1. sme zapisovali úmysly sv. omší na mesiac február. Keďže sú ešte niektoré trmíny voľné, môžu si záujemcovia ich nahlásiť po sv. omši.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Kňaz, ktorý dlhé roky pôsobil v istej obci, kde každý každého poznal, spomína: ''V dome na konci ulice žila mladá žena s dieťaťom. Jej muž bol alkoholik, ktorý pravidelne chodieval neskoro v noci domov, pričom jej vždy vynadal a obviňoval ju z biedy, v ktorej žili. Raz, keď nenašiel v krčme obvyklých kamarátov, vrátil sa domov. Keď otvoril dvere, počul dajaké hlasy ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Pondelok - 24.1.
Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 25.1.
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
(sviatok)
Streda - 26.1.
Svätých Timoteja a Títa, biskupov
(spomienka)
Štvrtok - 27.1.
Svätej Angely Merici, panny
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.1.
Svätého Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Kňaz, ktorý dlhé roky pôsobil v istej obci, kde každý každého poznal, spomína: ''V dome na konci ulice žila mladá žena s dieťaťom. Jej muž bol alkoholik, ktorý pravidelne chodieval neskoro v noci domov, pričom jej vždy vynadal a obviňoval ju z biedy, v ktorej žili. Raz, keď nenašiel v krčme obvyklých kamarátov, vrátil sa domov. Keď otvoril dvere, počul dajaké hlasy ...
Celá homília ...