×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na nedeľu Krstu Pána - 9.1.2022

1. Príprava na X. svetové stretnutie rodín

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti. Tak znie téma X. svetového stretnutia rodín v Ríme, ktoré sa bude konať 22.-26.6. Spolu s pápežom Františkom a Rímskou diecézou pozývame všetky rodiny našich farností k príprave na túto udalosť prostredníctvom siedmich katechéz, ktoré je možné študovať doma v rodine alebo v rámci farnosti. Prvú z katechéz i ďalšie informácie nájdete na stránke: www.svetovestretnutierodin.sk.

2. Slávenie sv. omší

Od pondelka 10.1. naďalej zostáva v platnosti slávenie svätých omší v režime OP v celkovom počte 40 veriacich na plochu nášho kostola, ale ruší sa nočný zákaz vychádzania, takže sv. omše o 20.00 hod. v nedeľu a v prikázaný sviatok sa opäť môžu sláviť. Najbližšia sv. omša o 20.00 hod. bude v nedeľu 16.1. Je samozrejmé mať pri sebe aj platný Covid pas či potvrdenie o prekonaní Covidu.