×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu – 8.5.2022

1. Zbierka na seminár

Koná sa v dnešnú nedeľu a jej výťažok bude použitý na náš kňazský seminár. Srdečné Pán Boh zaplať za vaše milodary.

2. Oznam z RKCMBF UK

RKCMBF UK na Kapitulskej 26 obsadzuje miesto vedúceho/vedúcej ekonomického oddelenia. Podmienkou je vysoká škola ekonomického smeru, nástup dohodou. Podrobnosti na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk.

3. Duchovná obnova

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU sa uskutoční 24.-26.6. v Rodinkove v Belušských Slatinách. Je určená pre tých, ktorí po rozvode žijú v nových vzťahoch. Prihlásiť sa je možné cez prihlasovací formulár, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rodinkova v sekcii Kalendár podujatí. Na duchovnú obnovu je možné prísť s deťmi. Bližšie informácie nájdete aj na výveske.

4. Púť miništrantov

Národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie a bohoslovci Kňazského seminára v Bratislave pozývajú na Púť miništrantov, ktorá sa uskutoční v sobotu 14.5. v Šaštíne. Bližšie informácie sú na výveske.