Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 22.5.2022

1. Prosebné dni

Sú v tomto týždni v pondelok, utorok a stredu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás pondelok. V tieto dni prosíme Pána za úrodu.

2. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 26.5. je prikázaný sviatok. Sme povinní sa zúčastniť na svätej omši. Sväté omše budú takto: 7.00, 10.30, 12.00, 17.30, 20.00 hod. V Katedrále bude sláviť svätú omšu pán arcibiskup o 18.00 hod.

3. Novéna k Duchu Svätému

Začíname sa ju modliť od piatka 27.5. a spojíme ju s modlitbami litánií.

4. Slávnosť Prvého svätého prijímania

Uskutoční sa na budúcu nedeľu 29.5. o 12.00 hod. Kto sa zúčastní slávnosti, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Prosím, aby ste lavice v kostole neobsadzovali - budú vyhradené pre rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich detí. Prvá svätá spoveď detí bude v sobotu 28.5. Rodičov a príbuzných detí prosím, aby si sviatosť zmierenia vykonali v inom termíne a tento termín nechali iba pre deti.

5. Zbierka na katolícke masmédiá

Koná sa na budúcu nedeľu 29.5. pri všetkých sv. omšiach, nakoľko táto nedeľa je v Cirkvi venovaná katolíckym masmédiám. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

6. Druhý diel talkshow s názvom Adam, kde si?

Organizuje ho Bratislavská arcidiecéza 30.5. o 20.00 hod. Viac informácii nájdete na sociálnych sieťach Bratislavskej arcidiecézy alebo na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 2.7.
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
(sviatok)
Nedeľa - 3.7.
14. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 4.7.
Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)
Utorok - 5.7.
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)
Streda - 6.7.
Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...