Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na slávnosť Najsvätejšej Trojice – 12.6.2022

1. Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Vo štvrtok 16.6. máme prikázaný sviatok. Sme povinní sa zúčastniť na sv. omši. Sväté omše budú takto: 7.00, 10.30, 12.00, 17.30 a 20.00 hod. Pri sv. omši o 17.30 hod. bude po kostole procesia Božieho Tela. Kto sa v tento deň zúčastní spevu: Ctíme túto Sviatosť slávnu... môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Pán arcibiskup bude sláviť sv. omšu v Katedrále o 18.00 hod.

2.Verejná slávnosť Božieho Tela

V nedeľu 19.6. sa bude konať vonkajšia verejná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi pozostávajúca zo svätej omše na Primaciálnom námestí o 10.30 hod. a následnej Eucharistickej procesie k nášmu kostolu. Z toho dôvodu sväté omše v našom kostole budú takto: 7.00, 9.00 a 20.00 hod. Úmysel sväté omše o 10.30 hod bude odslúžený o 9.00 hod. a svätá omša za farníkov bude odslúžená o 10.30 hod. na Primaciálnom námestí.

3.Svetové stretnutie rodín

Koná sa v dňoch 22.-26.6. Program stretnutia je na výveske.

4. Festival Bratislavské Hanusove dni

Uskutoční sa v dňoch 16.- 20.6. Celý program je na stránke www.bhd.sk.

5. Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

RKCMBF UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v budúcom akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do konca septembra 2022. Podrobnosti sú na webovej stránke fakulty www.frcth.uniba.sk, alebo na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 2.7.
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
(sviatok)
Nedeľa - 3.7.
14. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 4.7.
Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)
Utorok - 5.7.
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)
Streda - 6.7.
Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...