Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 12. nedeľu v období „cez rok“ – 19.6.2016

1. Svätá omša na počesť sv. Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei

Koná sa v našom kostole v stredu 22.6. o 17.30 hod. a hlavným celebrantom bude pán biskup Jozef Haľko.

2. Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Vzhľadom na hatenie slávnosti slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude v tomto roku slávená 23.6., s tým, že 22.6. vo večerných hodinách bude svätá omša z vigílie a večerná svätá omša 24.6. zo slávnosti.

3. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 24.6. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú o: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. V tento deň sa pri svätých omšiach koná odprosujúca pobožnosť. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

4. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Koná sa na budúcu nedeľu 26.6. pri svätých omšiach. Výťažok zbierky sa posiela Svätému Otcovi, ktorý z nej podporuje chudobné krajiny.

5. Zmena ohľadom Svetového stretnutia rodín

Svätá omša pri otvorení stretnutia rodín bude v stredu 22.6. o 18.00 hod. Viac na výveske.

6. Festival rodín v Marianke

Rodiny z našich farností sú srdečne pozvané na celodiecézne stretnutie - Festival rodín v sobotu 25.6. od 10.00 hod. Je to príležitosť zoznámiť sa so svedectvami iných manželov či získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiach.

7. CreoCaritas

BACH znovu spustila grantový program, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Žiadosť o grant je možné podať do 30.6. Viac informácií nájdete www.charitaba.sk/grant-creocaritas/

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 2.7.
Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie
(sviatok)
Nedeľa - 3.7.
14. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 4.7.
Svätej Alžbety Portugalskej
(ľubovoľná spomienka)
Utorok - 5.7.
Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)
Streda - 6.7.
Svätej Márie Goretti, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo... Túto ...
Celá homília ...