×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 12. nedeľu v období „cez rok“ – 19.6.2016

1. Svätá omša na počesť sv. Josemaríu Escrivá, zakladateľa Opus Dei

Koná sa v našom kostole v stredu 22.6. o 17.30 hod. a hlavným celebrantom bude pán biskup Jozef Haľko.

2. Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Vzhľadom na hatenie slávnosti slávnosťou Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, bude v tomto roku slávená 23.6., s tým, že 22.6. vo večerných hodinách bude svätá omša z vigílie a večerná svätá omša 24.6. zo slávnosti.

3. Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

V piatok 24.6. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sväté omše budú o: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. V tento deň sa pri svätých omšiach koná odprosujúca pobožnosť. Kto sa jej zúčastní, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

4. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Koná sa na budúcu nedeľu 26.6. pri svätých omšiach. Výťažok zbierky sa posiela Svätému Otcovi, ktorý z nej podporuje chudobné krajiny.

5. Zmena ohľadom Svetového stretnutia rodín

Svätá omša pri otvorení stretnutia rodín bude v stredu 22.6. o 18.00 hod. Viac na výveske.

6. Festival rodín v Marianke

Rodiny z našich farností sú srdečne pozvané na celodiecézne stretnutie - Festival rodín v sobotu 25.6. od 10.00 hod. Je to príležitosť zoznámiť sa so svedectvami iných manželov či získať kontakty na poradcov a sprevádzajúcich rodiny v ťažkostiach.

7. CreoCaritas

BACH znovu spustila grantový program, ktorým chce finančne podporiť kreatívnu charitnú činnosť realizovanú dobrovoľníkmi a organizáciami v prospech osôb či spoločenstiev priamo vo farnostiach. Žiadosť o grant je možné podať do 30.6. Viac informácií nájdete www.charitaba.sk/grant-creocaritas/