Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 18. nedeľu v období „cez rok“ - 31.7.2022

1. Úplné odpustky „Porciunkuly“

Možno ich získať v utorok 2.8. vo františkánskych, katedrálnych a farských kostoloch, teda aj u nás. Skutok predpísaný k ich získaniu je:

  • účasť na sv. omši a sv. prijímaní
  • modlitby: Otče náš... a Verím v Boha...
  • modlitba na úmysel Svätého Otca

2. Zapisovanie úmyslov svätých omší

Na mesiac september budeme zapisovať úmysly sv. omší v pondelok 1.8.

3. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5.8. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno aj večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00 - 12.00 hod., kedy sa uskutoční aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

4. Púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova

Bratia dominikáni pozývajú na 26. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 8-15.8. v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Bližšie informácie sú na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Staré a múdre porekadlo hovorí: ''Nie je ten, čo by sa páčil všem...'' Napriek tomu, že je veľmi staré, je aj neskutočne pravdivé. Všetci máme vyskúšané na vlastnej koži, že jedni nás milujú a druhí nenávidia, jedni nás vyvyšujú a iní nami pohŕdajú. Tak to bolo aj v prípade proroka Jeremiáša, narodeného v Anatote, ktorý bol za proroka povolaný asi v roku ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 14.8.
20. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 15.8.
Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Utorok - 16.8.
Svätého Štefana Uhorského
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 18.8.
Svätej Heleny
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 19.8.
Svätého Jána Eudesa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. sv. Ignác z Loyoly

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Staré a múdre porekadlo hovorí: ''Nie je ten, čo by sa páčil všem...'' Napriek tomu, že je veľmi staré, je aj neskutočne pravdivé. Všetci máme vyskúšané na vlastnej koži, že jedni nás milujú a druhí nenávidia, jedni nás vyvyšujú a iní nami pohŕdajú. Tak to bolo aj v prípade proroka Jeremiáša, narodeného v Anatote, ktorý bol za proroka povolaný asi v roku ...
Celá homília ...