×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 18. nedeľu v období „cez rok“ - 31.7.2022

1. Úplné odpustky „Porciunkuly“

Možno ich získať v utorok 2.8. vo františkánskych, katedrálnych a farských kostoloch, teda aj u nás. Skutok predpísaný k ich získaniu je:

2. Zapisovanie úmyslov svätých omší

Na mesiac september budeme zapisovať úmysly sv. omší v pondelok 1.8.

3. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5.8. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno aj večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00 - 12.00 hod., kedy sa uskutoční aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

4. Púť k milostivej soche Madony Žitného ostrova

Bratia dominikáni pozývajú na 26. ročník obnovenej púte k Madone Žitného ostrova, ktorá sa uskutoční v dňoch 8-15.8. v Dunajskej Lužnej. Počas celého týždňa bude pre pútnikov pripravený bohatý duchovný program. Bližšie informácie sú na výveske.