Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 24. nedeľu v období „cez rok“ - 11.9.2022

1. Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Tento sviatok nie je prikázaný, takže sv. omše 15.9. budú takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod.

2. Príprava dospelých k prijatiu sviatostí

Aj v tomto školskom roku ponúkame prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Začíname v pondelok 19.9. o 18.00 hod. v sakristii kostola, kde sa možno aj prihlásiť.

3. Národná púť

Pozývame veriacich zúčastniť sa na púti, ktorá bude 13.-16.9. a vyvrcholí 15.9. o 10.00 hod. Viac informácii je na výveske a na stránke www.bazilika.sk.

4. Bratislavská animátorská škola

Ako sme už informovali, prihlasovanie trvá do 15.9. Viac informácií je na stránke www.mladezba.sk.

5. Rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy

RKCMBF UK otvára pre pedagogických a odborných zamestnancov v akademickom roku 2022/23 rozširujúce štúdium učiteľstva náboženskej výchovy. Dvojročné štúdium bude prebiehať v externej forme a umožní získať aprobáciu na vyučovanie predmetu náboženská výchova. Prihlasovať sa dá do 30.9. Podrobnosti sú na výveske.

6. Púť do Szentkút

V sobotu 17.9. sa bude konať púť v maďarskom mariánskom pútnickom mieste Szentkút. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Viac informácií je na výveske.

7. Procesia pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého kríža

Pozývame na slávnostné požehnanie základného kameňa obnovenej krížovej cesty na bratislavskej Kalvárii, ktoré sa uskutoční v rámci tradičnej púte pri príležitosti sviatku Povýšenia svätého Kríža, v nedeľu 18.9. o 15.30 hod. na úpätí Kalvárskeho kopca. Požehnanie vykoná pán arcibiskup. Celý program nájdete na výveske.

8. Dary pápežov Slovensku

Výstava sa koná na Hrade v dňoch 15.9.2022.-16.4.2023. Bližšie informácie sú na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Cenu chleba si uvedomíme až vtedy, keď doľahne na človeka bieda a zdražia sa komodity, z ktorých sa vyrába. Ľudia, ktorí zažili vojnu, veľmi dobre vedia, čo bol lístkový systém, kedy potraviny boli na prídel. Niečo podobné sa však deje aj s vierou. Jej hodnota sa najviac prejaví v dobe útlaku, prenasledovania, neistoty alebo vo chvíli, kedy sa všetko rúti k tragickému ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Piatok - 30.9.
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Sobota - 1.10.
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)
Nedeľa - 2.10.
27. nedeľa v Cezročnom období
Utorok - 4.10.
Svätého Františka Assiského
(spomienka)
Streda - 5.10.
Svätej Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. sv. Ignác z Loyoly

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Cenu chleba si uvedomíme až vtedy, keď doľahne na človeka bieda a zdražia sa komodity, z ktorých sa vyrába. Ľudia, ktorí zažili vojnu, veľmi dobre vedia, čo bol lístkový systém, kedy potraviny boli na prídel. Niečo podobné sa však deje aj s vierou. Jej hodnota sa najviac prejaví v dobe útlaku, prenasledovania, neistoty alebo vo chvíli, kedy sa všetko rúti k tragickému ...
Celá homília ...