×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 25. nedeľu v období „cez rok“ - 18.9.2022

1. Príprava dospelých k prijatiu sviatostí

Aj v tomto roku ponúkame prípravu dospelých na prijatie sviatostí. Začíname zajtra o 18.00 hod. v sakristii.

2. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás sobota. Modlíme sa na tieto úmysly: Na poďakovanie Pánu Bohu a Na poďakovanie za úrodu.

3. Dvojmesačník Rádia Mária

Program na september a október je zadarmo dostupný na stojane pri Katolíckych novinách alebo na adrese: www.radiomaria.sk.