Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 26. nedeľu v období „cez rok“ - 25.9.2022

1. Zapisovanie na sv. omše

Na mesiac november budeme zapisovať úmysly sv. omší v sobotu 1.10. od 6.30 hod. v kostole.

2. Ružencové pobožnosti

Budeme sa ich modliť v mesiaci októbri v pondelok až v nedeľu po rannej sv. omši.

3. Detská svätá omša

Uskutoční sa v nedeľu 2.10. o 12.00 hod. Budeme pri nej prosiť Ducha Svätého o jeho dary potrebné pre našich žiakov a študentov.

4. DobroQVbazár

Uskutoční sa 29.9. v čase 16.00-19.00 hod. a možno si v ňom vybrať štýlový kúsok garderóby, ktorý zároveň aj pomôže. Výťažok je vždy venovaný na podporu konkrétnej rodiny v núdzi. Zároveň pozývame aj do otvorenej dobrovoľníckej kaviarničky Domu Quo Vadis, kde sme od pondelka do štvrtka v čase 15.00-21.00 hod., v piatok v čase 15.00-22.00 hod. a v nedeľu popoludní. Príďte si oddýchnuť do Domu Quo Vadis. Bližšie informácie nájdete na stránke www.domquovadis.sk.

5. Bratislavský formačno-akademický program

Otvára ho Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Bližšie informácie sú na výveske alebo na www.slh.sk.

6. Piate výročie blahorečenia Titusa Zemana

Na slávnosť pozýva farnosť Vajnory. Bližšie oboznámenie sa s programom nájdete na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Cenu chleba si uvedomíme až vtedy, keď doľahne na človeka bieda a zdražia sa komodity, z ktorých sa vyrába. Ľudia, ktorí zažili vojnu, veľmi dobre vedia, čo bol lístkový systém, kedy potraviny boli na prídel. Niečo podobné sa však deje aj s vierou. Jej hodnota sa najviac prejaví v dobe útlaku, prenasledovania, neistoty alebo vo chvíli, kedy sa všetko rúti k tragickému ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Piatok - 30.9.
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Sobota - 1.10.
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka)
Nedeľa - 2.10.
27. nedeľa v Cezročnom období
Utorok - 4.10.
Svätého Františka Assiského
(spomienka)
Streda - 5.10.
Svätej Faustíny Kowalskej, panny
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. sv. Ignác z Loyoly

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Cenu chleba si uvedomíme až vtedy, keď doľahne na človeka bieda a zdražia sa komodity, z ktorých sa vyrába. Ľudia, ktorí zažili vojnu, veľmi dobre vedia, čo bol lístkový systém, kedy potraviny boli na prídel. Niečo podobné sa však deje aj s vierou. Jej hodnota sa najviac prejaví v dobe útlaku, prenasledovania, neistoty alebo vo chvíli, kedy sa všetko rúti k tragickému ...
Celá homília ...