Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 34. nedeľu v období „cez rok“ - Krista Kráľa 20.11.2022

1. Svätomartinská zbierka

Srdečné Pán Boh zaplať za milodary na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety a polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov. Na tento účel sme poslali 1 944 ,- €. Zbierka trvá až do 31.12. Na stolíku za lavicami sú letáčiky, na ktorých je číslo účtu aj s variabilným symbolom, na ktorý možno milodary posielať.

2. Posviacka adventných vencov

Koná sa na 1. adventnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Vence si položte pred bočný oltár Panny Márie. Je pekným zvykom, že rodina sa schádza okolo venca pri modlitbe alebo pri čítaní Svätého písma.

3. Jesenná zbierka na Charitu

Koná sa na budúcu 1. adventnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

4. Pešia púť

Pozývajú na ňu Milosrdné sestry sv. Kríža v sobotu 26.11. Viac informácii nájdete na výveske.

5. Deň otvorených dverí na Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej

Bližšie informácie sú na výveske.

6. Pozvánka - Hnutie Modlitby matiek

Koordinátorky hnutia pozývajú mamičky z Modlitieb matiek na stretnutie, ktoré sa bude konať 26.11. od 10.00 v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka. Bližšie informácie sú na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keby som sa vás spýtal, čo vám najviac lezie na nervy pri pozeraní televízie, mnohí by odpovedali, že sú to reklamy. Tí, ktorí sa zaoberajú ich výrobou však vedia, že vyrobiť reklamu je skutočná veda, lebo spotrebiteľa musí upozorniť, nalákať, zaujať, vychváliť mu tovar... Po prečítaní dnešného evanjelia, môžeme mať pocit, že Cirkev nevie robiť dobrú reklamu. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 3.12.
Svätého Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)
Nedeľa - 4.12.
2. adventná nedeľa
Utorok - 6.12.
Svätého Mikuláša, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Štvrtok - 8.12.
Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Keby som sa vás spýtal, čo vám najviac lezie na nervy pri pozeraní televízie, mnohí by odpovedali, že sú to reklamy. Tí, ktorí sa zaoberajú ich výrobou však vedia, že vyrobiť reklamu je skutočná veda, lebo spotrebiteľa musí upozorniť, nalákať, zaujať, vychváliť mu tovar... Po prečítaní dnešného evanjelia, môžeme mať pocit, že Cirkev nevie robiť dobrú reklamu. ...
Celá homília ...