×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 34. nedeľu v období „cez rok“ - Krista Kráľa 20.11.2022

1. Svätomartinská zbierka

Srdečné Pán Boh zaplať za milodary na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety a polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov. Na tento účel sme poslali 1 944 ,- €. Zbierka trvá až do 31.12. Na stolíku za lavicami sú letáčiky, na ktorých je číslo účtu aj s variabilným symbolom, na ktorý možno milodary posielať.

2. Posviacka adventných vencov

Koná sa na 1. adventnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Vence si položte pred bočný oltár Panny Márie. Je pekným zvykom, že rodina sa schádza okolo venca pri modlitbe alebo pri čítaní Svätého písma.

3. Jesenná zbierka na Charitu

Koná sa na budúcu 1. adventnú nedeľu pri všetkých svätých omšiach. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

4. Pešia púť

Pozývajú na ňu Milosrdné sestry sv. Kríža v sobotu 26.11. Viac informácii nájdete na výveske.

5. Deň otvorených dverí na Cirkevnej strednej odbornej škole elektrotechnickej

Bližšie informácie sú na výveske.

6. Pozvánka - Hnutie Modlitby matiek

Koordinátorky hnutia pozývajú mamičky z Modlitieb matiek na stretnutie, ktoré sa bude konať 26.11. od 10.00 v Kostole Svätej rodiny vo Farnosti Bratislava – Petržalka. Bližšie informácie sú na výveske.