Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 2. nedeľu v období „cez rok“ - 15.1.2023

1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Koná sa v čase 18.-25.1. Modlíme sa úmysel Ježiša Krista: Aby všetci jedno boli ... Prosím, aby ste tento úmysel vkladali aj do svojich súkromných modlitieb. V našom kostole budeme konať pobožnosť na tento úmysel na začiatku svätých omší v nedeľu o 12.00 hod. a v ostatné dni o 17.30 hod. Pokiaľ to dovolí liturgický kalendár, svätá omša bude votívna Za jednotu kresťanov.

2. Modlitba večerných chvál

Pozývajú na ňu rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev. Uskutoční sa 19.1. v uršulínskom kostole s nasledujúcim programom: 17.30 hod. adorácia, 18.00 hod. večerné chvály (vešpery). Viac informácií je na výveske.

3. Svätomartinská zbierka 2022

Výťažok Svätomartinskej zbierky z roku 2022 je spolu 162 652,- EUR. Všetkým, ktorí ste prispeli a nasledovali ste tak príklad patróna našej arcidiecézy sv. Martina, patrí úprimná vďaka. Nech všetkých štedrých darcov Pán posilňuje a ochraňuje!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Každoročná zima aj keď v našom pásme nie je príliš krutá, spôsobuje problémy na cestách i na chodníkoch. Keď napadne sneh alebo sa vytvorí poľadovica často jediná možnosť ochrany je posypová soľ. A hoci mnohí sa búria proti jej požívaniu, zlomené končatiny a niekedy aj tragické nehody a úrazy hovoria o jej potrebe. O soli a o svetle hovorí aj Ježiš: ''Vy ste soľ ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 8.2.
Svätého Hieronyma Emilianiho
Svätej Jozefíny Bakhity, panny
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 10.2.
Svätej Školastiky, panny
(spomienka)
Sobota - 11.2.
Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 12.2.
6. nedeľa v Cezročnom období
Utorok - 14.2.
votívna svätá omša o svätých Cyrilovi, mníchovi, a Metodovi, biskupovi, patrónoch Európy
Viac ...


Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov. sv. Ignác z Loyoly

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Homília

Ján Adamus
Každoročná zima aj keď v našom pásme nie je príliš krutá, spôsobuje problémy na cestách i na chodníkoch. Keď napadne sneh alebo sa vytvorí poľadovica často jediná možnosť ochrany je posypová soľ. A hoci mnohí sa búria proti jej požívaniu, zlomené končatiny a niekedy aj tragické nehody a úrazy hovoria o jej potrebe. O soli a o svetle hovorí aj Ježiš: ''Vy ste soľ ...
Celá homília ...