Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 5. nedeľu v období „cez rok“ - 5.2.2023

1. Modlitby za našu farnosť

Vzhľadom na duchovné ovocie, ktoré priniesli modlitby za farnosti, tieto modlitby pokračujú aj v 15. roku existencie našej arcidiecézy. Za našu farnosť sa bude arcidiecéza modliť v dňoch 10-12.2. Prosím, aby ste v tieto dni obetovali aj svoje súkromné modlitby na tento úmysel. Pri tejto príležitosti pozývam na adoráciu, ktorá sa začne v piatok 10.2. o 16.45 hod. a ukončí sa o 17.30 hod. pobožnosťou a následne sv. omšu. Máme možnosť prosiť o Božie požehnanie a pomoc vo všetkých duchovných i materiálnych potrebách pre našu farnosť.

2. Oznam SKCH

SKCH pozýva 8.2. veriacich k modlitbe pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Jozefíny Bakhity. Pápež František vyhlásil tento deň za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Modlitbové pásmo sa bude vysielať na Rádiu Lumen o 21.00 hod.

3. Verbum Talkshow

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pozýva na stretnutie zo série projektu Rozhovory, ktoré idú na hĺbku. Téma diskusie bude: Ako Benedikt XVI. ovplyvnil moju vieru? Stretnutie sa uskutoční 9.2. o 19.00 v Teatro Colorato. Lístky je možné zakúpiť priamo na mieste.

4. Svätá omša a modlitba za pokoj vo svete

V sobotu 11.2. sa na Spomienku Panny Márie Lurdskej uskutoční o 18.00 hod. v Kostole na Kalvárii sv. omša, po ktorej sú všetci pozvaní na modlitbu ruženca za pokoj vo svete v Lurdskej jaskyni.

5. Detská sv. omša

Uskutoční sa v nedeľu 12.2. o 12.00 hod. Deti i rodičov srdečne pozývam!

6. Poďakovanie

Za mesiac január ste prispeli na opravu fasády kostola sumou 1 183,- €. Aj naďalej prosíme o finančnú pomoc. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Spomínate si ešte na evanjelium minulej nedele, keď Ježiš vrátil slepému zrak? Učeníci sa vtedy pýtali: ''Rabbi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, keď sa narodil slepý?'' Židia totiž každú chorobu či nešťastie pokladali za Boží trest. Ježiš im však múdro odvetil: ''Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 25.3.
Zvestovanie Pána
(slávnosť)
Nedeľa - 26.3.
5. pôstna nedeľa
Nedeľa - 2.4.
Palmová (Kvetná) nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána
Viac ...


Sväté prijímanie je najkratšia a najbezpečnejšia cesta do neba. sv. Pius X

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Spomínate si ešte na evanjelium minulej nedele, keď Ježiš vrátil slepému zrak? Učeníci sa vtedy pýtali: ''Rabbi, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, keď sa narodil slepý?'' Židia totiž každú chorobu či nešťastie pokladali za Boží trest. Ježiš im však múdro odvetil: ''Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky ...
Celá homília ...