×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu – 12.3.2023

1. Detská sv. omša

Uskutoční sa v nedeľu 19.3. o 12.00 hod. Deti i rodičov srdečne pozývam!

2. Poďakovanie

Za mesiac február ste prispeli na opravu fasády kostola sumou 1 362,- €. Aj naďalej prosíme o finančnú pomoc. Milodary môžete posielať na farský účet (IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116). Za všetkých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

3. Pôstna duchovná obnova seniorov

Koná sa v dňoch 15.-17.3. v Jezuitskom kostole. Bližšie informácie sú na výveske.

4. Podeľme sa!

Naši páni biskupi budú v stredu 15.3. v čase 12.00-14.00 hod. podávať pôstnu polievku v refektári Milosrdných bratov - vchod z Námestia SNP. Výnos z polievky podporí dokončenie troch príbytkov v Petržalke pre ohrozené rodiny s deťmi - väčšinou pre matky - samoživiteľky. Druhá časť bude použitá na nevyhnutnú opravu strechy na sociálnom dome, ktorý je bezpečným domovom pre štyri rodiny s deťmi na Krompašskej ulici v Košiciach.

5. Pozvánka na modlitbu Večerných chvál

Pozývajú na ňu rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev vo štvrtok 16.3. do uršulínskeho kostola s programom: 17.30 hod. adorácia a 18.00 hod. vešpery.

6. Pôstna krabička pre Afriku

Akciu organizuje SKCH. Pomoc je určená pre zdravotne postihnuté deti v Rwande, centrum pre siroty na severe Ugandy ako aj na remeselné kurzy pre mladých v Dielni sv. Jozefa v Ugande. Krabičku si môžete zobrať zo stojana pri Katolíckych novinách alebo pomoc poskytnúť aj cez účet, ktorého číslo nájdete na plagáte. Pán Boh zaplať!