Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu – 14.5.2023

1. Prosebné dni

Sú v tomto týždni v pondelok, v utorok a v stredu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás pondelok. V tieto dni prosíme Pána za úrodu.

2. Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Vo štvrtok 18.5. je prikázaný sviatok. Sme povinní sa zúčastniť na svätej omši. Sväté omše v našom kostole budú takto: 7.00, 10.30, 12.00, 17.30, 20.00 hod. V Katedrále bude o 18.00 hod. sláviť svätú omšu pán arcibiskup.

3. Novéna k Duchu Svätému

Začíname sa ju modliť od piatka 19.5. a spojíme ju s modlitbami litánií.

4. Slávnosť prvého svätého prijímania

Uskutoční sa v nedeľu 21.5. o 12.00 hod. Prosím, aby ste túto svätú omšu nechali priestor v laviciach pre rodičov a príbuzných detí.

5. Zbierka na katolícke masmédiá

Koná sa na 7. veľkonočnú nedeľu, t.j. 21.5., pri všetkých svätých omšiach, nakoľko táto nedeľa je venovaná katolíckym masmédiám. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

6. Návšteva siedmich kostolov

Uskutoční sa 27.5. Témou rozjímaní a predmetom modlitieb počas putovania bude Sedem darov Ducha Svätého. Bližšie informácie, trasu i spôsob prihlasovania nájdete na plagáte. 

7. Pozvánka na modlitbu

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá bude vo štvrtok 18.5. v uršulínskom kostole. Program: 17.30 hod. adorácia, 18.00 hod. vešpery. Bližšie informácie sú na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 1.6.
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)
Piatok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Sobota - 3.6.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
Nedeľa - 4.6.
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)
Pondelok - 5.6.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...