Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 21.5.2023

1. Zbierka na katolícke masmédiá

Koná sa dnes pri všetkých sv. omšiach, nakoľko dnešná nedeľa je venovaná katolíckym masmédiám. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2. Letné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás sobota. V tieto dni sa modlíme: Za jednotu kresťanov a Za kňazské a rehoľné povolania.

3. Úplné odpustky na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Môže ich získať na budúcu nedeľu ten, kto sa zúčastní spevu hymnu k Duchu Svätému a splní obvyklé podmienky.

4. Modlitbu za synodu

Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31.5. pozýva pán arcibiskup do Šaštína. Modlitba začne Eucharistickou adoráciu o 17.00 hod. a o 18.00 hod. bude sv. omša. Pamätajme aj v osobných modlitbách na tento úmysel.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 1.6.
Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
(sviatok)
Piatok - 2.6.
Svätých Marcelína a Petra, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Sobota - 3.6.
Svätých Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)
Nedeľa - 4.6.
Najsvätejšej Trojice
(slávnosť)
Pondelok - 5.6.
Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Istý kňaz oznámil farníkom, že budúcu nedeľu budú sláviť smrť Cirkvi a všetkých srdečne pozval na Rekviem za Cirkev. O týždeň bol kostol zaplnený do posledného miesta a vyzeralo to tam ako pri pohrebe. Nechýbala rakva, sviece, kvety… Kňaz mal pohrebnú kázeň o Cirkvi a v závere poprosil veriacich, aby po skončení obradu prichádzali v dvojstupe ku rakve sa rozlúčiť. ...
Celá homília ...