×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu – 21.5.2023

1. Zbierka na katolícke masmédiá

Koná sa dnes pri všetkých sv. omšiach, nakoľko dnešná nedeľa je venovaná katolíckym masmédiám. Pán Boh zaplať za vaše milodary!

2. Letné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, pre nás sobota. V tieto dni sa modlíme: Za jednotu kresťanov a Za kňazské a rehoľné povolania.

3. Úplné odpustky na slávnosť Zoslania Ducha Svätého

Môže ich získať na budúcu nedeľu ten, kto sa zúčastní spevu hymnu k Duchu Svätému a splní obvyklé podmienky.

4. Modlitbu za synodu

Pri príležitosti dňa modlitieb za synodu, ktorý je stanovený na 31.5. pozýva pán arcibiskup do Šaštína. Modlitba začne Eucharistickou adoráciu o 17.00 hod. a o 18.00 hod. bude sv. omša. Pamätajme aj v osobných modlitbách na tento úmysel.