Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 24. nedeľu „cez rok“ – 17.9.2023

1. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni ďakujeme Pánovi za úrodu.

2. Detská sv. omša

Uskutoční sa na budúcu nedeľu 24.9. o 12.00 hod. Pri tejto sv. omši chceme prosiť Ducha Svätého o dary potrebné pre našich žiakov a študentov.

3. Akcie v mesiaci októbri

Boli sme požiadaní o zverejnenie dvoch akcií: On je živýAmoris pre manželov. Bližšie informácie o nich nájdete na výveske.

4. Dokončenie opravy fasády kostola

Oprava fasády kostola zo strany NR SR je ukončená. Dostali sme prvú faktúru na sumu 51 772,80 €. Keďže sme na BÚ nemali požadovanú sumu, požiadali sme ABÚ o pôžičku v hodnote 30 000,- €. Vďaka nej sme prvú faktúru vyplatili. Aj z toho dôvodu prosím o finančnú pomoc, nakoľko pôžička voči ABÚ vzrástla na 130 000,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

5. Podujatie - Bratislava za život

Organizátori prosia o pripomenutie budúco-týždňového konania podujatia Bratislava za život - Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život - pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24.9. o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

6. Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

Na záver farských oznamov Vás oboznámime s vyhlásením KBS k voľbám do NR SR.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Láska má veľa podôb. Pápež Ján Pavol I. na jednej z generálnych audiencií, keď hovoril o láske, zaspomínal si: Na filozofickej škole sa ma profesor spýtal: Poznáš zvonicu svätého Marka? Áno, odpovedal som. A profesor pokračoval: To teda znamená, že táto zvonica nejakým spôsobom vstúpila do tvojej mysle. Fyzicky síce zostala tam, kde bola, ale v tvojom vnútri sa ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Utorok - 26.9.
Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 27.9.
Svätého Vincenta de Paul, kňaza
(spomienka)
Štvrtok - 28.9.
Svätého Václava, mučeníka
Svätých Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 29.9.
Svätých Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
(sviatok)
Sobota - 30.9.
Svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Láska má veľa podôb. Pápež Ján Pavol I. na jednej z generálnych audiencií, keď hovoril o láske, zaspomínal si: Na filozofickej škole sa ma profesor spýtal: Poznáš zvonicu svätého Marka? Áno, odpovedal som. A profesor pokračoval: To teda znamená, že táto zvonica nejakým spôsobom vstúpila do tvojej mysle. Fyzicky síce zostala tam, kde bola, ale v tvojom vnútri sa ...
Celá homília ...