×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 24. nedeľu „cez rok“ – 17.9.2023

1. Jesenné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný je aspoň jeden deň, pre nás piatok. V tieto dni ďakujeme Pánovi za úrodu.

2. Detská sv. omša

Uskutoční sa na budúcu nedeľu 24.9. o 12.00 hod. Pri tejto sv. omši chceme prosiť Ducha Svätého o dary potrebné pre našich žiakov a študentov.

3. Akcie v mesiaci októbri

Boli sme požiadaní o zverejnenie dvoch akcií: On je živýAmoris pre manželov. Bližšie informácie o nich nájdete na výveske.

4. Dokončenie opravy fasády kostola

Oprava fasády kostola zo strany NR SR je ukončená. Dostali sme prvú faktúru na sumu 51 772,80 €. Keďže sme na BÚ nemali požadovanú sumu, požiadali sme ABÚ o pôžičku v hodnote 30 000,- €. Vďaka nej sme prvú faktúru vyplatili. Aj z toho dôvodu prosím o finančnú pomoc, nakoľko pôžička voči ABÚ vzrástla na 130 000,- €. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

5. Podujatie - Bratislava za život

Organizátori prosia o pripomenutie budúco-týždňového konania podujatia Bratislava za život - Život každého človeka je veľkým darom. Chceme preto budovať kultúru života, ktorá si bude vážiť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť. Pozývame Vás na pochod Bratislava za život. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo na život - pre všetkých. Tešíme sa na Vás 24.9. o 15.00 na Hlavnom námestí v Bratislave.

6. Vyhlásenie KBS k voľbám do NR SR

Na záver farských oznamov Vás oboznámime s vyhlásením KBS k voľbám do NR SR.