×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 32. nedeľu v období „cez rok“ – 12.11.2023

1. Svätomartinská zbierka

Koná sa dnes pri všetkých sv. omšiach. Je určená na pomoc tým, ktorých postihlo zemetrasenie na východnom Slovensku, predovšetkým na opravu kostolov v obciach Jankovce, Nižná Sitnica, Korunková, Sopkovce a Pakostov. Pán Boh zaplať! Prispieť možno až do 31.12. Bližšie informácie sú na výveske.

2. Novéna ku cti Trnavskej Panny Márie

Uskutoční sa v dňoch 13.-21.11. v Trnave v Bazilike sv. Mikuláša. Program je na výveske.

3. Rok kresťanskej kultúry

Programovým heslom v poradí tretieho Roka kresťanskej kultúry bolo: Príklad vierozvestcov - inšpirácia pre súčasnosť. Príležitosťou bola aj spomienka na 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda do našej vlasti. Pri tejto príležitosti vydal Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru list, ktorý je na stolíku za lavicami a s ktorým sa môžete oboznámiť.

4. Cliptime

Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pozýva mladých ľudí na Diecézne stretnutie. V tomto roku je témou Povolané srdce. Prebiehať bude v dňoch 24.-26.11. v Bratislave. Prihlásiť sa je možné ešte do 17.11. Viac o programe a formulár na prihlásenie je na stránke www.cliptime.sk.

5. Pozvánka na modlitbu

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev Vás všetkých srdečne pozývajú na modlitbu vešpier, ktorá sa koná každý tretí štvrtok v mesiaci, v novembri 16.11. v uršulínskom kostole Loretánskej P. Márie. Program: o 17.30 adorácia, o 18.00 večerné chvály (vešpery). Informácie o modlitbe nájdete aj na výveske.