Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 6. nedeľu v období „cez rok“ - 11.2.2024

1. Fašiangová poklona

Koná sa v pondelok a utorok od 16.45 a o 17.30 hod. sa zakončí pobožnosťou a sv. omšou.

2. Svetový deň chorých

Pán arcibiskup pozýva zamestnancov zdravotníckych zariadení na sv. omšu, ktorá bude v pondelok 12.2. o 18.00 hod. v rehoľnom Kostole sv. Alžbety. 

3. Popolcová streda

V stredu 14.2. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. V tento deň je predpísaný prísny pôst, ktorý nemožno nahradiť iným skutkom pokánia: - od 14. roku života sa zdržiavať mäsitého pokrmu a od 18. do 60. roku z troch jedál sa iba raz za deň dosýta najesť. Pán arcibiskup bude mať sv. omšu v Katedrále o 18.00 hod.

4. Pobožnosť Krížovej cesty

V našom kostole bude bývať každý piatok o 17.00 hod. a po nej bude sv. omša. Páni biskupi ju budú viesť každý piatok o 19.00 hod. v Katedrále.

5. Úplné odpustky

V pôstnom období ich môže získať za obvyklých podmienok ten: kto sa zúčastní na pobožnosti Krížovej cesty, alebo sa v piatok pomodlí pred krížom či obrazom Ukrižovaného modlitbu: Dobrý a preláskavý Ježišu...

6. Zbierka na Charitu

Uskutoční sa na budúcu nedeľu pri všetkých sv. omšiach. BACH môžete podporiť aj online. Bližšie informácie sú na stránke: www.charitaba.sk. Pán Boh zaplať za milodary!

7. Pôstna krabička 2024

Akciu organizuje SKCH. Pomoc je určená najbiednejším v Ugande a Rwande. Krabičku si môžete zobrať zo stojana pri Katolíckych novinách a vkladať do nej milodary za veci, ktoré si v pôste dobrovoľne odopriete, alebo môžete pomoc poskytnúť aj cez účet, ktorého číslo nájdete na plagáte. Súčasťou krabičky je aj aktivita pre deti na celý pôst.

8. Sväté omše v kaplnkách Úradu vlády a Hradu určené aj pre verejnosť

Sv. omše v priestoroch Úradu vlády sú každú stredu o 16.00 hod. Vstup je cez autobránu z Námestia slobody. Sv. omše v priestoroch Bratislavského hradu sú každý štvrtok o 17.30 hod. Vstup je cez hradné nádvorie a kaplnka je na 1. poschodí.

9. Pozvánka na modlitbu

Rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev pozývajú na modlitbu večerných chvál, ktorá sa koná vo štvrtok 15.2. v Uršulínskom kostole. Program: 17.30 - adorácia a 18.00 hod. vešpery.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine oslavoval starý otec 80. narodeniny. Zhromaždila sa celá rodina a blahoželaniam nebolo konca-kraja. Keď sa konečne skončili, oslávenec sa ťažko postavil a povedal: ''Viem, že všetko, čo ste mi priali, mysleli ste úprimne. Avšak bol by som zvedavý, kto z vás by si so mnou vymenil vek.'' V miestnosti nastalo ticho. Nik sa nehrnul do tejto ponuky. Jeden z pravnukov ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
V jednej rodine oslavoval starý otec 80. narodeniny. Zhromaždila sa celá rodina a blahoželaniam nebolo konca-kraja. Keď sa konečne skončili, oslávenec sa ťažko postavil a povedal: ''Viem, že všetko, čo ste mi priali, mysleli ste úprimne. Avšak bol by som zvedavý, kto z vás by si so mnou vymenil vek.'' V miestnosti nastalo ticho. Nik sa nehrnul do tejto ponuky. Jeden z pravnukov ...
Celá homília ...