Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu – 18.2.2024

1. Jarná zbierka na charitu

BACH sa počas 1. pôstnej nedele opäť uchádza v chrámoch o podporu veriacich zbierkou, ktorá sa koná pri všetkých sv. omšiach. Online podporu charity a služieb, ktoré poskytuje, nájdete na stránke: www.charitaba.sk.

2. Jarné kántrové dni

Sú v tomto týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, v našom kostole piatok. V tieto dni prosíme Pána: Za odpustenie hriechov a Za dar lásky.

3. Pobožnosť Krížovej cesty

Ako sme už informovali býva každý piatok o 17.00 hod. a po nej nasleduje sv. omša.

4. Milodary na výzdobu kostola na Veľkú noc a na výzdobu Božieho hrobu

Aj v tomto roku chystáme Boží hrob v krypte kostola. Kto by chcel prispieť na jeho výzdobu, alebo na výzdobu kostola, môže svoj milodar vhodiť do pokladničky označenej na tento účel. Nachádza sa vpravo za lavicami pri vstupe do kostola.

5. Pozvánka na prezentáciu audioknihy BIBLIA Starý a Nový zákon

Na akciu pozýva SSV 20.2. o 17.00 hod. do Koncertnej siene Klarisky. Bližšie informácie sú na výveske.

6. Súťaž amatérskych filmárov

Organizuje ju TV LUX a bližšie informácie sú na výveske.

7. Pôst pre Ukrajinu

Akciu organizuje ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, ktoré sú umiestnené na stojane pri Katolíckych novinách.

8. Pôstna krabička 2024

Aj v túto nedeľu upozorňujeme na akciu, ktorú organizuje SKCH. Pomoc je určená najbiednejším v Ugande a Rwande. Krabičku si môžete zobrať zo stojana pri Katolíckych novinách alebo zo stolíka za lavicami a  vkladať do nej milodary za veci, ktoré si v pôste dobrovoľne odopriete, alebo môžete pomoc poskytnúť aj cez účet, ktorého číslo nájdete na plagáte. Súčasťou krabičky je aj aktivita pre deti na celý pôst.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...