×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu – 31.3.2024

1. Veľkonočný pondelok

V pondelok 1.4. nie je cirkevne prikázaný sviatok. Sv. omše budú takto: 7.00, 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Sv. omša o 20.00 hod. nebude!

2. Zapisovanie úmyslov sv. omší

Na mesiac máj zapisujeme úmysly sv. omší v pondelok 1.4. od 6.30 hod. v zadnej miestnosti kostola.

3. Lectio divina

Bude sa konať v stredu 3.4. o 19.00 hod. v Katedrále. Pán arcibiskup bude meditovať nad témou: Národ proti národu nezdvihne meč (Iz 2,4) - O vojne a násilí medzi ľuďmi (Ex 17,8-16).

4. Prvý piatok v mesiaci

V piatok 5.4. budú sv. omše takto: 7.00, 12.00 a 17.30 hod. Spovedáme ráno i večer 30 minút pred sv. omšou a dopoludnia v čase 11.00-12.00 hod., kedy bude aj adorácia. Večernú sv. omšu zakončíme prvopiatkovou pobožnosťou.

5. Poďakovanie

Srdečné Pán Boh zaplať za Vaše milodary na veľkonočnú výzdobu, vrátane výzdoby Božieho hrobu. Prispeli ste sumou 560,-€.

6. Dvojčíslo Katolíckych novín

Vyšlo veľkonočné dvojčíslo, ktoré obsahuje aj súhrn kuchárskych receptov uverejňovaných v KN, ktoré sú obsahom zvláštnej brožúrky. Cena dvojčísla je 3,- €.