×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

Farské oznamy na 14. nedeľu v období „cez rok“ - 7.7.2024 - Výročie posviacky nášho chrámu

1. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca

Na tento účel sme poslali 1 400,- €. Pán Boh zaplať!

2. Poďakovanie

Za mesiac jún ste prispeli na dokončenie opráv kostola, a aj na splátku pôžičky z ABÚ sumou 553,- €. Aj naďalej prosíme o finančnú pomoc. Číslo účtu nájdete na šekoch pod KN alebo na stránke www.trojica.sk. Za všetkých dobrodincov je slávená svätá omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod.

3. Pozvanie KBS na blahorečenie Jána Havlíka

Uskutoční sa 31. augusta o 10.00 hod. v Šaštíne. Viac informácií nájdete na stránke: www.janhavlik.sk alebo na výveske. Srdečne pozývame!

4. Výročie posviacky nášho kostola

Dnešný deň uplynulo 299 rokov od posvätenia nášho kostola. Nakoľko je to hodová slávnosť, za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky. Podmienky sú: zúčastniť sa na celej svätej omši a v stave milosti posväcujúcej pristúpiť k svätému prijímaniu, vylúčiť akúkoľvek naviazanosť na hriech, aj na všedný hriech a pomodliť sa modlitbu na úmysel Svätého Otca.