×

Chcete vytlačiť text s obrázkami alebo bez nich?

4. pôstna nedeľa – v roku A

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl - a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On pove­dal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu.

Jn 9, 1. 6–9. 13–17. 34–38

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Taliansky kňaz bl. Carlo Gnocchi (1902 - – 1956) počas 2. svetovej vojny pôsobil ako vojenský kňaz a videl zomierať tisíce vojakov. Po niektorých zo­stali siroty a on sa rozhodol, že sa bude o ne starať, a tak po návrate z frontu zakladal pre ne domovy. Po desiatich rokoch vyčerpávajúcej práce zomrel 54-ročný na leukémiu. Túžil však aj po smrti pomáhať druhým, a tak v testa­mente zanechal slepým svoje oči. V Taliansku to bol prvý prípad, keď niekto daroval svoje oči, ale zákon to nepovoľoval. Polícia zakázala lekárom urobiť tento zákrok, ale oni ich nerešpektovali a zosnulému kňazovi odňali rohovky. Prvú dali 11-ročnému chlapcovi Silviovi a druhú 19-ročnej dievčine Amabile. Transplantácie sa podarili a obaja začali pozerať na svet kňazovými očami.
O uzdravení nevidiaceho rozpráva aj dnešné Evanjelium. Muž bol nevidiaci od narodenia a vzbudzoval súcit u ľudí, ktorí okolo neho prechádzali. Keď sa s ním stretol Ježiš, dal mu ten najväčší dar – zázračne mu vrátil zrak. Keď to videli ľudia, ktorí ho poznali, boli celí bez seba. Ten, ktorého bolo treba vodiť, ktorý sa cestou potkýnal a kráčal neisto, teraz kráča istým krokom, lebo vidí. Udalosť bola taká neobvyklá, že ju ľudia oznámili farizejom, ktorí sa úradne zaoberali náboženskými otázkami a uzdraveniami. Vadilo im, že Ježiš uzdravil v sobotu, kedy bolo zakázané pracovať a obvinili ho, že neza­chováva sviatočný pokoj. Dokonca chceli, aby aj uzdravený odsúdil Ježišov čin, proti čomu sa on vzoprel, za čo si tiež vyslúžil od nich nadávky a kritiku. Keď sa to Ježiš dozvedel, stretol sa s ním ešte raz, aby ho potešil. Rozhovor začal otázkou: Ty veríš v Syna človeka? A uzdravený sa spýtal: A kto je to, Pane, aby som v neho uveril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl – a je to ten, čo sa rozpráva s tebou. On povedal: Verím, Pane, a klaňal sa mu. Oči onoho muža uvideli denné svetlo a oči jeho duše zasa svetlo viery.
Silvio a Amabile si boli tiež vedomí, akým veľkým darom je zrak. Obidvaja pracovali v domoch pre chorých, ktoré založil otec Gnocchi. Pri desiatom výročí jeho smrti mesto Miláno usporiadalo milú slávnosť a spomienku na tohto vzácneho človeka. Svätú omšu slávil milánsky kardinál a modlitby veriacich prednášali Silvio a Amabile. 25. októbra 2009 otca Carla v Miláne blahorečil pápež Benedikt XVI.
Iste sa tešíme, že máme zrak, ale buďme úprimní, sme Bohu za tento dar vďační? Možno ho berieme ako čosi prirodzené a spýtame sa: Ako sa dá táto vďačnosť prejaviť?

Spomeňme dve možnosti, ktoré môžu byť predsavzatím štvrtého pôstneho týždňa.

Nezabudnime, že každý hriech ničí náš pohľad na Božie dielo. Uzdravený muž neuvidel len krásny svet, ale uvidel aj Krista a uveril v neho. Usilujme sa vyhýbať hriechom a nebudeme zasiahnutí slepotou hriechu, ale slnkom Božej milosti.