Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu – 24.3.2024

1. Vysluhovanie sviatosti zmierenia

Vo Veľkom týždni spovedáme v pondelok až stredu takto: 6.30-7.00 a 17.00-18.00 hod.

2. Výročie Sviečkovej manifestácie

V pondelok 25.3. si pripomenieme výročie Sviečkovej manifestácie. Program je na výveske.

3. Zelený štvrtok

Nie je cirkevne prikázaným sviatkom. Program bohoslužieb: 9.30 hod. - Katedrálny chrám sv. Martina - Omša svätenia olejov a 18.00 hod. - Obrady v našom kostole spojené s adoráciou, ktorá potrvá do 20.00 hod.

4. Veľký piatok

Nie je cirkevne prikázaným sviatkom. Program obradov: 9.00 hod. - Krížová cesta a 15.00 hod. - Obrady Boží hrob bude otvorený do 18.00 hod. V tento deň je prísny pôst: od 14. roka do konca života zdržiavať sa mäsitého pokrmu a od 18. do 60. roka z troch razy, iba raz za deň sa dosýta najesť. V tento deň nemožno nahradiť zdržiavanie sa mäsitého pokrmu iným skutkom pokánia.

5. Biela sobota

Nie je cirkevne prikázaným sviatkom. Program: 10.00-18.00 hod. adorácia pred Najsvätejšou Sviatosťou v Božom hrobe. 18.30 hod. - Obrady Svätej soboty. Po skončení obradov požehnáme veľkonočné pokrmy.

6. Úplné odpustky

Možno ich získať za obvyklých podmienok takto: Zelený štvrtok - poklona Sviatosti Oltárnej; Veľký piatok - Krížová cesta a poklona krížu; Biela sobota - Obnova krstných sľubov.

7. Veľkonočná nedeľa

Je cirkevne prikázaným sviatkom. Pri sv. omšiach, ktoré budú v obvyklom čase sa koná tradičná farská ofera.

8. Pozvánka na púť Rádia Mária na horu Butkov a na procesiu na Kalváriu

Púť aj procesia sa uskutočnia v Nedeľu Božieho Milosrdenstva 7.4. Na hore Butkov vyvrcholí sv. omšou, ktorú bude celebrovať náš pán arcibiskup a na Kalvárii pán nuncius. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Štvrtá veľkonočná nedeľa, počas ktorej sa číta evanjelium ''O dobrom pastierovi'' sa už dlhé roky venuje v Katolíckej cirkvi otázke kňazstva a kňazských povolaní. Pri tejto príležitosti sa konajú modlitby, akadémie či dni otvorených dverí v seminároch, ale aj zbierky, kedy veriaci majú možnosť aj týmto spôsobom podporiť tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo. Inšpiráciou ...
Celá homília ...