Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Rekonštrukcia fasády kostola

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práca by mala byť dokončená v auguste 2020. Cena diela s DPH bola odhadnutá na 246 559,- €. Preto vás prosíme o vaše milodary na toto dielo. Milodary môžete posielať na náš farský účet. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!

Doposiaľ nás práce stáli 93 354,- €. Na účte máme ešte zostatok 117 175,- €. Celkové náklady sa zvýšia, nakoľko sa mnohé nedostatky objavili až po postavení lešenia, keďže zo zeme ich nebolo vidieť, napríklad, klampiarske práce.

Farský účet: IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Rekonštrukcia fasády 1
Rekonštrukcia fasády 2

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika

Na základe GDPR sa doklady vydávajú iba osobám, ktorých sa týkajú alebo ich zákonným zástupcom, poprípade osobám s notársky overeným splnomocnením.


K sobášu

  • Je potrebné priniesť krstné listy snúbencov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
  • Prosím prihlasujte sa aspoň tri mesiace pred sobášom.

Ku krstu

  • Ku krstu dieťaťa je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši rodičov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (slovenská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Sviatosť zmierenia

Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Homília

Ján Adamus
Vždy, keď prechádzame okolo obilných polí a vidíme ako obilie pomaly dozrieva, máme z toho radosť. Človek od nepamäti mal veľmi kladný vzťah k pôde. S láskou ju obrábal a tešil sa z každého plodu, ktorý mu zem darovala. Aj za Ježišových čias si človek nesmierne vážil zem. Preto túto skutočnosť využil Pán na vyrozprávanie viacerých podobenstiev. V dnešnú nedeľu ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Utorok - 14.7.
Svätého Kamila de Lellis, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 15.7.
Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Štvrtok - 16.7.
Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 17.7.
Svätých Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov
(spomienka)
Sobota - 18.7.
Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.7.
16. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 20.7.
Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Utorok - 21.7.
Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín


Homília

Ján Adamus
Vždy, keď prechádzame okolo obilných polí a vidíme ako obilie pomaly dozrieva, máme z toho radosť. Človek od nepamäti mal veľmi kladný vzťah k pôde. S láskou ju obrábal a tešil sa z každého plodu, ktorý mu zem darovala. Aj za Ježišových čias si človek nesmierne vážil zem. Preto túto skutočnosť využil Pán na vyrozprávanie viacerých podobenstiev. V dnešnú nedeľu ...
Celá homília ...