Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Oznam ohľadom slávenia svätých omší

KBS oznámila, že od 16.11. platí slávenie svätých omší podľa šachovnicového sedenia alebo v každej druhej lavici. V našom kostole je to 50 osôb na vyhradených miestach Naďalej platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Takisto platia všetky hygienické opatrenia: povinné rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, rozdávanie Eucharistie do rúk a obmedzenie spevu, nakoľko umožňuje riziko šírenia vírusu.


Rekonštrukcia fasády kostola

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práca by mala byť dokončená v auguste 2020. Cena diela s DPH bola odhadnutá na 246 559 €. Preto vás prosíme o vaše milodary na toto dielo. Milodary môžete posielať na náš farský účet. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!

Za mesiac november ste prispeli na opravu fasády sumou 501,- €. Pán Boh zaplať! Za posledný mesiac sme preinvestovali 25 968,- €. Zostatok na účte je 16 114,- €. Ako sme už informovali, požičali sme si z ABÚ 100 000,- €. Práce na kostole sú vzhľadom na počasie prerušené. Akonáhle to bude možné, začne sa oprava fasády od NR SR, oprava schodišťa a sokla a potrebné je ešte urobiť bleskozvod. Z financií, ktoré máme, nie je možné tieto práce vyplatiť, takže ak nebudeme mať dostatok z milodarov, budeme nútení si zobrať ďalšiu pôžičku.

Farský účet: IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Rekonštrukcia fasády 1
Rekonštrukcia fasády 3

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika

Na základe GDPR sa doklady vydávajú iba osobám, ktorých sa týkajú alebo ich zákonným zástupcom, poprípade osobám s notársky overeným splnomocnením.


K sobášu

  • Je potrebné priniesť krstné listy snúbencov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
  • Prosím prihlasujte sa aspoň tri mesiace pred sobášom.

Ku krstu

  • Ku krstu dieťaťa je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši rodičov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00 (latinská), 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00
Pondelok - Sobota30 minút pred sv. omšou
Prvý piatok6:30 - 7:00, 11:00 - 12:00, 17:00 - 17:30

Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 6.12.
2. adventná nedeľa
Pondelok - 7.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 8.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK – Nepoškvrnené počatie Preblahoslavenej Panny Márie
(slávnosť)
Streda - 9.12.
Svätého Jána Didaka Cuauhtlatoatzina
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 10.12.
Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Svätci nezačali všetci dobre, ale všetci dobre skončili. sv. Ján Mária Vianney


Homília

Ján Adamus
Doznajme si, koľkokrát sa za deň pozrieme na hodinky a kontrolujeme čas. Často povieme, že náš čas je vypočítaný do poslednej minúty a niekedy odkladáme aj dôležité veci s tvrdením, že nemáme na ne čas. V dnešnom druhom čítaní apoštol Peter píše: ''U Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.'' Jeho tvrdenie je iné ako tvrdenie mnohých ľudí. ...
Celá homília ...