Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Misijná nedeľa

18.10.2020 slávime Misijnú nedeľu a modlíme sa hlavne za Cirkev na Srí Lanke a za africké krajiny Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Nakoľko nie je možná misijná zbierka v kostoloch, prosíme vás o podporu misií cez e-zbierku cez internetovú stránku www.misijnediela.sk. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.


Rekonštrukcia fasády kostola

14. októbra 2019 bola podpísaná na základe výberového konania zmluva o dielo s firmou ŠTUKONZ, s.r.o. na zhotovenie diela Umelecko-remeselnej obnovy vonkajšej fasády kostola. Práca by mala byť dokončená v auguste 2020. Cena diela s DPH bola odhadnutá na 246 559 €. Preto vás prosíme o vaše milodary na toto dielo. Milodary môžete posielať na náš farský účet. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Pán Boh zaplať!

Za posledný mesiac sme preinvestovali 40 103,- €. Zostatok na účte k 30.9.2020 je 21 291,- €. Zároveň požiadame ABÚ o poskytnutie pôžičky v hodnote 150 000,- €, nakoľko naše financie sa minuli, keďže pri oprave sa našli aj také nedostatky, ktoré bez lešenia nebolo vidieť.

Farský účet: IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Rekonštrukcia fasády 1
Rekonštrukcia fasády 2

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika

Na základe GDPR sa doklady vydávajú iba osobám, ktorých sa týkajú alebo ich zákonným zástupcom, poprípade osobám s notársky overeným splnomocnením.


K sobášu

  • Je potrebné priniesť krstné listy snúbencov, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
  • Prosím prihlasujte sa aspoň tri mesiace pred sobášom.

Ku krstu

  • Ku krstu dieťaťa je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a potvrdenie o cirkevnom sobáši rodičov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Pán arcibiskup oznámil, že od 15. októbra až do odvolania platí slávenie svätých omší bez prítomnosti spoločenstva veriacich. Zároveň až do odvolania platí dišpenz od účasti na nedeľnej a sviatočnej svätej omši. Zároveň povzbudzuje veriacich, aby sa duchovne spojili so slávením svätých omší predovšetkým prostredníctvom rádia Lumen a televízie Lux. Pripomíname, že úmysly svätých omší budú slávené v ten deň, na ktorý boli dohodnuté.

Sviatosť zmierenia

Kto bude mať záujem o sviatosť zmierenia, môže sa dohodnúť telefonicky alebo osobne na farskom úrade.


Homília

Ján Adamus
Ľudia pri rozhovoroch sa vedome vyhýbajú určitým témam. Povedia, že sú „chúlostivé“, a tak sa nimi radšej ani nebudú zaoberať. Aj otázka, ktorú dali farizeji Ježišovi, bola chúlostivá, lebo sa dotýkala politickej situácie. Nešlo tu o daň z majetku, ale o daň z hlavy, ktorú musel platiť každý občan rímskej ríše. Pravoverní Židia boli presvedčení, že oni ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Štvrtok - 22.10.
Svätého Jána Pavla II., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 23.10.
Svätého Jána Kapistránskeho, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Sobota - 24.10.
Svätého Antona Máriu Clareta, biskupa
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 25.10.
30. nedeľa v Cezročnom období
Nedeľa - 25.10.
30. nedeľa v Cezročnom období
Viac ...


Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev, aby sme potešili znechuteného človeka. sv. Terézia z Lisieux


Homília

Ján Adamus
Ľudia pri rozhovoroch sa vedome vyhýbajú určitým témam. Povedia, že sú „chúlostivé“, a tak sa nimi radšej ani nebudú zaoberať. Aj otázka, ktorú dali farizeji Ježišovi, bola chúlostivá, lebo sa dotýkala politickej situácie. Nešlo tu o daň z majetku, ale o daň z hlavy, ktorú musel platiť každý občan rímskej ríše. Pravoverní Židia boli presvedčení, že oni ...
Celá homília ...