Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2023

Čo hovoria matriky

Krsty13 o 2 menej ako minulý rok
Sobáše1 o 11 menej ako minulý rok (oprava fasády)
Sväté prijímaniaokolo 25 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20221 126,31 €
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202368 110,22 €
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202368 017,14 €
Zostatok vo farskej pokladnici1 219,39 €
Zostatok na bežnom účte z roku 202235 072,04 €
Príjem na bežný účet k 31.12.202376 006,00 €
Z toho pôžička z ABÚ na fasádu30 000,00 €
Výdaj z bežného účtu k 31.12.202394 357,52 €
Zostatok na bežnom účte16 720,52 €

Duchovný život vo farnosti v roku 2023

 • 14. februára sme si pripomenuli 15. výročie vzniku arcidiecézy
 • 30. marca ustanovil Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita na službu akolytu pána Stanislava Gablasa, nášho pána kostolníka
 • 11. apríla začala diecézna fáza procesu blahorečenia a svätorečenia Alfonza Paulena
 • 27. apríla bola celodenná farská poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, do ktorej sa v tomto roku zapojili aj rehoľné kostoly Kapucínov a Redemptoristov
 • slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutočnila 21. mája a zúčastnili sa jej žiaci 3. ročníkov ZŠ v počte 30 žiakov
 • 1. júla ustanovil pán arcibiskup do farnosti nového pána kaplána ICDr. JUDr. Jozefa Kempa, PhD. a zároveň presunul pána kaplána Mgr. Tomáša Krampla do farnosti BA - sv. Martin.
 • 7. júla sme si pripomenuli 298. výročie posvätenia chrámu
 • 11. júla vo veku 74 rokov zomrel náš dlhoročný pán organista Peter Selecký. V dňoch 7.8.-7.9. boli za neho v Prahe slávené Gregoriánske sv. omše. Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách.
 • V čase 8.12.2023-2.2.2024 v každom františkánskom, minoritskom a kapucínskom kostole z príležitosti 800. výročia Vianoc v Greccio, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete, a zotrvajú v modlitbe pred jasličkami, môžu za obvyklých podmienok získať plnomocné odpustky. Taktiež tí, ktorí sú chorí alebo im nie je umožnené fyzicky navštíviť kostol, môžu získať plnomocné odpustky, ak obetujú svoje utrpenie Pánovi alebo vykonajú skutok nábožnosti
 • 14.12. Svätý Otec schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka in odium fidei, teda z nenávisti k viere

Duchovný program na rok 2024

 • 1. januára si pripomenieme 170. výročie vzniku farnosti.
 • hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v utorok 17. decembra.
 • celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v sobotu 27. apríla.
 • slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 26.mája
 • termín 1. sv. prijímania je predbežne stanovený na 9. jún
 • termín vysluhovania sviatosti birmovania je predbežne stanovený na 26. máj
 • 299. výročie posviacky chrámu oslávime v nedeľu 7. júla

Práce na kostole

S Božou pomocou sme opravili celú fasádu nášho kostola. V utorok 10. októbra sme vyplatili poslednú faktúru v cene 18 273,60 €. Na bežnom účte nám vtedy zostalo 13 283,16 €. Ako sme už viackrát informovali, máme pôžičku z ABÚ v hodnote 130 000 €, ktorú treba splácať. Takže milodary na fasádu kostola budú odteraz určené na splatenie pôžičky. V diecéze máme totiž aj omnoho chudobnejšie farnosti ako je tá naša, ktoré pomoc veľmi potrebujú a čím skôr pôžičku splatíme, tým skôr bude na ABÚ viac finančných prostriedkov pre pomoc týmto farnostiam. Generálna oprava celej fasády kostola nás celkovo stála 277 333,65 €. Zostáva ešte oprava hlavných schodov do kostola, nakoľko sú v zlom stave a začína pri veľkých dažďoch zatekať aj do krypty. Potrebné je aj dokončenie sokla. Všetko však záleží od financií.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánom Tomášovi Kramplovi a Jozefovi Kempovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v pastoračnej službe – Vdpp. Jozefovi Krajčimu a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka patrí aj pánovi kostolníkovi - akolytovi, organistom pánom Pavlovi Seleckému a Marekovi Jankovi, obetavým veriacim, ktorí sú ochotní vždy pomôcť, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Keď niekto milovaný zomiera v kruhu rodiny, býva to vždy chvíľa napätia. V minulosti zvykli príbuzní podržať pred ústami zomierajúceho zrkadlo, aby videli či sa zahmlí. Keď dych pomaly slabol a zrkadlo sa zahmlievalo čím menej, vedeli, že končí svoju životnú púť. V nábožných rodinách ho z tohto sveta odprevádzali modlitbou a často aj plačom. V dnešnom evanjeliu ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
Keď niekto milovaný zomiera v kruhu rodiny, býva to vždy chvíľa napätia. V minulosti zvykli príbuzní podržať pred ústami zomierajúceho zrkadlo, aby videli či sa zahmlí. Keď dych pomaly slabol a zrkadlo sa zahmlievalo čím menej, vedeli, že končí svoju životnú púť. V nábožných rodinách ho z tohto sveta odprevádzali modlitbou a často aj plačom. V dnešnom evanjeliu ...
Celá homília ...