Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Štatistické dáta – 2021

Čo hovoria matriky

Krsty23 o 12 viac ako minulý rok
Sobáše7 o 3 menej ako minulý rok
Deti na náb. vých.421
Sväté prijímaniaokolo 20 000

Ako sme hospodárili

Zostatok vo farskej pokladnici z roku 20201 587,20
Príjem do farskej pokladnice k 31.12.202133 281,07
Výdaj z farskej pokladnice k 31.12.202134 272,89
Zostatok vo farskej pokladnici595,38
Zostatok na bežnom účte z roku 202016 781,68
Príjem na bežný účet k 31.12.202121 971,24
Výdaj z bežného účtu k 31.12.202121 851,65
Zostatok na bežnom účte16 901,27

Duchovný život vo farnosti v roku 2021

 • v čase 1. januára - 18. apríla v dôsledku pandémie boli zatvorené kostoly. Od 19. apríla bohoslužby boli opäť povolené, pričom platil dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky. Dišpenz bol zrušený k 1. júlu.
 • 7. júla sme si pripomenuli 296. výročie posvätenia chrámu
 • slávnosť 1. sv. prijímania sa uskutočnila 6. júna a zúčastnili sa jej žiaci 3. a 4. ročníkov ZŠ v počte 58 žiakov. Touto cestou ďakujem otcom Kapucínom, že jedna škola mohla mať slávnosť v ich chráme.
 • 12.-15. septembra poctil Slovensko návštevou pápež František. Navštívil Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Návšteva sa niesla v duchu hesla: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.
 • v čase 25. novembra - 9. decembra v dôsledku pandémie boli opäť zatvorené kostoly a od 11. novembra platí dišpenz od povinnej účasti na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.

Duchovný program na rok 2022

 • 1. januára si pripomenieme 168. výročie vzniku farnosti.
 • hodová slávnosť z príležitosti patróna chrámu sa uskutoční v utorok 8. februára a vyvrcholí v nedeľu 13. februára.
 • celodenná poklona Sviatosti Oltárnej sa uskutoční v stredu 27. apríla.
 • slávnosť Najsvätejšej Trojice, patróna farnosti, oslávime v nedeľu 12. júna.
 • termíny 1. sv. prijímania a birmovky prispôsobíme pandemickej situácii, pričom rodičov detí budeme o nich včas informovať
 • 297. výročie posviacky chrámu oslávime vo štvrtok 7. júla a vyvrcholí v nedeľu 10. júla

Práce v kostole

Urobili sme bleskozvod, ktorý bol súčasťou opravy fasády v hodnote 12 901,-€.

Program prác na rok 2022

Stále nám zostáva dokončiť opravu fasády kostola zo strany NRSR. Hodnota zvyšných prác je cca 45-50 tisíc eur aj s DPH. S týmito prácami súvisí aj oprava schodiska do kostola a zároveň sokla pri vstupe do kostola. Keďže pôžičku z ABÚ už nemôžeme pýtať, nakoľko v prvej fáze opravy sme si požičali 100 tisíc eur, máme snahu osloviť sponzora, poprípade sponzorov, pričom budeme vďační za každú pomoc.

Poďakovanie

Úprimná vďaka patrí Vdp. kaplánovi Tomášovi Kramplovi, otcom Redemptoristom ktorí obetavo každú nedeľu a prikázaný sviatok slúžia vo farnosti, ale aj kňazom, ktorí sú ochotní vypomôcť v pastoračnej službe – Vdpp. Pavlovi Mikulovi, Jozefovi Krajčimu a Stanislavovi Sabolovi. Úprimná vďaka patrí aj pánovi kostolníkovi, organistom pp. Petrovi Seleckému a Marekovi Jankovi, dirigentom a spevákom chrámového zboru, obetavým veriacim, ktorí v prípade brigády sú ochotní pomôcť, miništrantom, katechétom, pani matrikárke, a aj všetkým dobrodincom. Za všetkých živých aj zomrelých dobrodincov je slávená sv. omša každý prvý piatok v mesiaci o 17.30 hod. Nech Pán odplatí vašu štedrosť, lásku a ochotu!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
V živote stretávame veľa ľudí, ktorí bažia po poctách, tituloch, sláve a veľkosti. Títo ľudia doslova žijú z toho, že môžu rozhodovať o iných a čím je ich počet vyšší, tým sú šťastnejší. Často si však ani neuvedomujú ako sa svojím velikášstvom stávajú smiešnymi a pritom zabúdajú, že skutočne veľkí ľudia nepotrebujú zdôrazňovať svoju veľkosť, ...
Celá homília ...

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Homília

Ján Adamus
V živote stretávame veľa ľudí, ktorí bažia po poctách, tituloch, sláve a veľkosti. Títo ľudia doslova žijú z toho, že môžu rozhodovať o iných a čím je ich počet vyšší, tým sú šťastnejší. Často si však ani neuvedomujú ako sa svojím velikášstvom stávajú smiešnymi a pritom zabúdajú, že skutočne veľkí ľudia nepotrebujú zdôrazňovať svoju veľkosť, ...
Celá homília ...